Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

ІНТЕЛЕКТ.ОСОБИСТІСТЬ.ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Аналізуються умови формування особистості, надаються способи вирішення проблем стабілізації громадських процесів і функціонування сучасної цивілізації, переосмислюються ціннісні настанови української ментальності, актуалізуються питання прискорення соціального розвитку і методи вирішення глобальних проблем.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

титульна сторінка збірки

Інформаційні системи, механіка та керування

Рік заснування: 2008

Проблематика: висвітлення питань у галузі використання систем та приладів вимірювання об’єктів та руху, обробки та передачі інформації, систем та засобів керування рухомоми об’єктами

ISSN: 2219-3804

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13992-2962Р від 14.04.2008

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Головний редактор: Збруцький Олександр Васильович, доктор технічних наук

Індексування: Index Copernicus International

                      Impact Factor ICV 2014: 50,96 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Рік заснування-1996,Тематика: висвітлення наукових та технічних засад, побудови інформаційно-керуючих систем на основі сучасних інформаційних технологій.Сфера розповсюдження - загальнодержавна,зарубіжна.Категорія читачів-науковці,аспіранти.студенти, науково-технічні праціники залізниць.Статус видання- вітчизняне, мови -українська, російська,англійська(змішаними мовами).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Історико-педагогічний альманах

Рік заснування: 2004

Галузь  та  проблематика: У виданні представлені наукові статті з історії педагогічної думки та освіти, історії педагогіки в особах, педагогічного краєзнавства. Науковий журнал призначено для співробітників науково-дослідних організацій, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

ISSN 2307-4833

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9073, від 18.08.2004 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук, внесений 01.07.2010 р.

 Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновники: Засновники: Національна академія педагогічних наук України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки

Головний редактор: Сухомлинська О.В., доктор педагогічних наук, профессор, дійсний член НАПН України

Заступник головного редактора: Побірченко Н.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Відповідальний секретар: Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Садова, 2, Умань, Україна, 20300

Тел.: (04744) 4-02-81

E-mail: koliada_n@mail.ru

 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Історчний архів. Наукові студії

Історичний архів. Наукові студії

Галузь і проблематика: Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2413-578X (Online), ISSN 2077-5709 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15367-4039ПР від 07.07.2009 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Наказ МОН України №1021 від 7 жовтня 2015 р., Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 лютого 2010 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Сінкевич Є. Г., доктор історичних наук, професор.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Index CopernicusUlrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація