Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів

Журнал «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів» було ініційовано до видання рішенням складу I Всеукраїнської науково – практичної конференції «Інформаційні технології та автоматизація-2008», що відбулась на базі Одеської національної академії харчових технологій та продовжує щорічно проводитися: www.ссылканаконференцію.com. В складі редакційної колегії журналу провідні професора – визнані в Державі та далеко за її межами спеціалісти автоматизації технологічних та бізнес – процесів. Журнал зареєстровано Міністерством Юстиції України Серія КВ №15895-4367Р від 16.10.2009 р.

ISSN 2312-931X (Online), ISSN 2312-3125 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:
моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем, аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, оптимізація складних технічних систем і процесів, оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління, інтелектуальні технології обробки інформації, корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації, інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Рік заснування: 1973

ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010г.

Представлення в системах реферування:

1. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

2. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)

3. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ

Науково-практичний журнал.

Видається з квітня 1997 р. Запорізьким державним медичним університетом.  

 ISSN 2409-2932 (Online), ISSN 2306-8094 (Print)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми економіки та управління

Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

ISSN 2410-4973 (Online)

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах:  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

 Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Рецензований інтернет-журнал публікує результати наукових пошуків у сфері педагогіки, психології та фахової освіти, висвітлює питання дистанційної освіти, використання інноваційних технологій навчання, підвищення якості педагогічної освіти. Особлива увага приділяється проблемам розвитку пізнавальної сфери та формування особистості, методам психодіагностики та психокорекції. Важливе місце посідають дослідження, присвячені різним аспектам інклюзивної освіти, інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство.

Вид журналу: онлайн

еISSN: 2410-4620

Мови: українська, російська, англійська

Періодичність публікації: два рази на рік

Рік заснування: 2014

Засновник: Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Свідоцтво про реєстрацію № 1423950 від 27.10.2014

Видавець:  Громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

Журнал індексується в РІНЦ (ліцензійна угода № 199-04/2015 від 06 квітня 2015 р.), УІНЦ та інших міжнародних наукометричних базах: Journals Index.net; Google Scholar; Research Bible; Polska Bibliografia Naukowa; Directory of Research Journals Indexing, Cosmos Impact Factor; General Impact factor; Open Aire; Sherpa/Romeo, Index Copernicus; Clobal Impact Factor.

Quality Factor (QF-2016-89) - 0.90

Impact Factor:

  

ICV 2014: 54.80
Standardized Value: 5.84


Global Impact Factor Logo

Global Impact Factor
20140.342
20150.453

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Антропологічні виміри філософських досліджень

Збірник наукових праць підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2012
Галузь та проблематика: У збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, культури, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
ISSN 2227–7242 (Print), ІSSN 2304–9685 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18742-7542P від 05.01.2012 р.

Видання входить до Переліку наукових фахових видань України. Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України  № 1609 від 21.11.2013 р. 

Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань UlrichswebTM Global Serials Directory, наукометричних системах Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Google Scholar, DOAJ, eLIBRARY.ru, CiteFactor,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine, УІНЦ.

Наукометричні показники журналу: 
Index Copernicus
(Польща) - ICV 2014: 72.69
Google Scholar - hi-3

Періодичність: 2 раза на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Головний редактор: Хміль В. В., доктор філософських наук
Відповідальний редактор:
Варшавський О. П., кандидат філософських наук
Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 468, Дніпропетровськ, Україна, 49010
Тел.:
 (0562) 47-15-81 
E-mail: e-library@b.diit.edu.ua
E-mail: ojs.diit@gmail.com

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація