Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Обладнання та технології харчових виробництв

Проблематика збірника: розробка та дослідження харчового й торговельно-технологічного устаткування, створення нових технологій виробництва продуктів харчування

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Ортопедия, травматология и протезирование

«Ортопедия, травматология и протезирование» (ОТП) — рецензований журнал, який засновано у 1927 р. «ОТП» є офіційним виданням Української асоціації ортопедів-травматологів. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з травматологією, ортопедією та протезуванням. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно захворювань і пошкоджень опорно-рухової системи та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.
Згідно з укладеним із CrossRef Договором (№ РЧ/05-2014 від 08.07.2014) редакція журналу кожній статті, опублікованій з 2009 року, вказує DOI як обов’язковий елемент сучасного наукового видання. 
Електронна версія журналу представлена на сайті otp-journal.com.ua.
У журнал приймаються рукописи російською, українською та англійською мовами, оформлені відповідно до авторських вимог. Представлені для публікації дослідження повинні бути схвалені локальним комітетом з біоетики.
ISSN:  0030-5987
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19322-9122 ПР від 08.08.2012
Галузь: медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», Українська асоціація ортопедів-травматологів
Згідно з наказом МОН України від 04.07.2014 № 793 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі медицини для публікації наукових результатів дисертацій (попередні реєстрації № 1а/5 від 22.05.1997, № 1-05/7 від 09.06.1999, № 1-05/4 від 14.10.2009).
Журнал представлено в каталозі періодичних видань України — індекс 71454,
у каталозі Російської Федерації «Газеты. Журналы» — індекс 84448,
на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua, 
у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова» та виданні УРЖ «Джерело» — Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ),
у Реферативному журналі (РЖ) Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ РАН), у міжнародній системі  «Ulrich's Periodicals Directory».
Журнал індексується Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, Medical Journal Links, РІНЦ, BASE, CiteFactor, Research Bible, Universal Impact Factor.
 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація