Наукова періодика України


А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі

Логотип заголовку сторінки

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління : електронний збірник наукових праць

У журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

ISSN 2223-1633 

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська,англійська

Засновник: ЧНТУ

О. І. Гонта доктор економічних наук, професор,
(головний редактор)

А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент (відповідальний редактор)

Н. В. Мороз  відповідальний секретар

Телефон: (04622)5-69-81

E-mail: nauk_visn@ukr.net

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Чорноморський літопис

Чорноморський літопис

Галузь і проблематика: Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2079-682X

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16236-4708Р від 20.01.2010 р.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з історичних наук (Постанова ВАК України №1-05/5 від 31 травня 2011 р.)

Мова видання: українська, російська, польська, англійська.

Засновники: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв);
Інститут історії України Національної академії наук України (м. Київ).

Головний редактор: Смолій В. А., доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у  Google Scholar.


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація