СИСТЕМА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛАТИНСЬКОМОВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2020.5.04

Анотація

У статті представлена система вправ і завдань для формування латинськомовної компетентно-
сті у майбутніх філологів. Проаналізовано наукові підходи до формування зазначеної компетентності
та розроблення системи вправ у контексті навчання класичних мов, зокрема латини. Виділено й описа-
но етапи формування латинськомовної лінгвістичної компетентності, запропоновано відповідні групи
вправ та завдань, наведено їх приклади. Розроблено систему вправ і завдань для формування у майбут-
ніх філологів латинськомовної лінгвістичної компетентності на засадах інтегративно-диференційо-
ваного підходу, яка охоплює три підсистеми – фонетичні вправи та завдання, граматичні вправи та
завдання, лексичні вправи та завдання.
Ключові слова: латинськомовна лінгвістична компетентність, система вправ та завдань, етапи
формування компетентності.

Біографії авторів

В’ячеслав Шовковий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шовковий В’ячеслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мето-
дики викладання української та іноземних мов та літератур, Інститут філології, Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка.

Тетяна Шовкова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тетяна Шовкова, асистент. Кафедра германської філології та перекладу, Інститут філології, Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка

Тамара Кавицька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кавицька Тамара Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент. Кафедра методики ви-
кладання української та іноземних мов та літератур, Інститут філології, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-27

Номер

Розділ

Статті