ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У НІМЕЦЬКІЙ ЯК ДРУГІЙ МОВІ В КОНТЕКСТІ ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ніна Воєводіна Кафедра німецької та французької філології, Маріупольський державний університет., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7643-9093

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-0303.2020.5.05

Анотація

У статті аналізуються сучасні європейські документи з мовної освіти, у яких комунікативна компе-
тентність визначається через її нерозривний зв’язок з плюрилінгвальною та плюрикультурною компе-
тентностями. З огляду на нові вимоги до володіння іноземними мовами науковці все більше уваги при-
діляють «співвивченню декількох мов та культур» (термін С.Г. Тер-Мiнасової), а саме лінгводидактиці
другої іноземної мови. Німецька все частіше вивчається як друга, тому стаття містить огляд теоре-
тичного та методичного доробку здебільшого німецьких, а також вітчизняних науковців, які вивчають
особливості опанування німецької після англійської. Навeдені методи формування міжкультурної компе-
тентності, уточнені цілі міжкультурного навчання майбутніх перекладачів, описані приклади рольових
ситуацій, які використовуються у викладацькій практиці автора.
Ключові слова: плюрилінгвизм та плюрикультурализм, німецька як друга іноземна мова, міжкуль-
турне навчання майбутніх перекладачів.

Біографія автора

Ніна Воєводіна, Кафедра німецької та французької філології, Маріупольський державний університет.

Воєводіна Ніна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент. Кафедра
німецької та французької філології, Маріупольський державний університет.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-27

Номер

Розділ

Статті