(1)
Шовковий, В. ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ КЛАСИЧНИХ МОВ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ. ald 2018, 29-38.