(1)
Шовковий, В.; Ільчук, Т. Лінгвальні та екстралінгвальні засади формування перськомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх перекладачів у сфері забезпечення державної безпеки. ald 2021, 13-24.