(1)
Любашенко, О. Навчання усного діалогу на уроці української мови методом дискусії. Огляд посібника для основної середньої школи. ald 2021, 58-67.