№ 1 (2017)

АRS LINGUODIDACTICAE пропонує до уваги читачів наукові статті з проблем навчання української та іноземних мов і літератур та прикладної лінгвістики у сфері освіти. Журнал запрошує авторів оригінальних досліджень та концептуальних наукових пропозицій, які критично обмірковують актуальні теоретичні та практичні питання лінгводидактики і методики навчання у середній і вищій школі.

Зміст

Статті

ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА CТРАТЕГІЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК СПІЛКУВАННЯ PDF
Олеся Любашенко, Олена Сухенко 4-10
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ PDF
Ірина Задорожна 11-16
ПЕРЕДУМОВИ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ PDF
Ольга Квасова 16-24
УРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ PDF
Вікторія Осідак 25-30
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Наталія Сорокіна, Людмила Смовженко 31-36
TEXTUAL COMPETENCE IN L2 TRANSLATION: THE PROBLEM OF DEFINING PDF (English)
Тамара Кавицька 36-43
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СОКРАТА У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Інна Заярна 44-48
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Галина Ярова 48-56
ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИШІВ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
Рита Мельник 56-61
АУДІОВІЗУАЛЬНА СКЛАДОВА В ЦИКЛІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ ІМПЛІЦИТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ PDF
Наталія Лутковська 62-73