№ 2 (2018)

АRS LINGUODIDACTICAE пропонує до уваги читачів наукові статті з проблем навчання української та іноземних мов і літератур та прикладної лінгвістики у сфері освіти. Журнал запрошує авторів оригінальних досліджень та концептуальних наукових пропозицій, які критично обмірковують актуальні теоретичні та практичні питання лінгводидактики і методики навчання у середній і вищій школі.

Зміст

Статті

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ PDF
Олеся Любашенко, Олена Попова 4-11
TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE: THEORETICAL BACKGROUND PDF (English)
Лілія Морська 12-18
ПОЛІЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА У НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Олександр Хоменко 18-28
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ КЛАСИЧНИХ МОВ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ PDF
В’ячеслав Шовковий 29-38
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УМІНЬ ЧИТАННЯ Й ПИСЬМА У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ВЕБ-КВЕСТУ PDF
Ольга Квасова, Наталія Лямзіна 38-44
КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ У НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Тамара Кавицька, Вікторія Осідак 45-55
СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ PDF
Лариса Крисак 55-63
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З АВТЕНТИЧНИМ БРИТАНСЬКИМ ХУДОЖНІМ ФІЛЬМОМ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
Юлія Трикашна 64-70
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Світлана Білоус 71-75
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
Тетяна Дружченко 76-82
ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧИХ, ІНЖЕНЕРНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Olena Sapozhnikova 83-93