Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2018) TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE: THEORETICAL BACKGROUND Анотація   PDF (English)
Лілія Морська
 
№ 1 (2017) TEXTUAL COMPETENCE IN L2 TRANSLATION: THE PROBLEM OF DEFINING Анотація   PDF (English)
Тамара Кавицька
 
№ 1 (2017) АУДІОВІЗУАЛЬНА СКЛАДОВА В ЦИКЛІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАСАДАХ ІМПЛІЦИТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ Анотація   PDF
Наталія Лутковська
 
№ 1 (2017) ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИШІВ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
Рита Мельник
 
№ 2 (2018) ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА» ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧИХ, ІНЖЕНЕРНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація
Olena Sapozhnikova
 
№ 1 (2017) КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Наталія Сорокіна, Людмила Смовженко
 
№ 2 (2018) КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ У НАВЧАННІ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Тамара Кавицька, Вікторія Осідак
 
№ 1 (2017) ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Галина Ярова
 
№ 1 (2017) ЛІНГВОДИДАКТИЧНА КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА CТРАТЕГІЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК СПІЛКУВАННЯ Анотація   PDF
Олеся Любашенко, Олена Сухенко
 
№ 2 (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
Світлана Білоус
 
№ 2 (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З АВТЕНТИЧНИМ БРИТАНСЬКИМ ХУДОЖНІМ ФІЛЬМОМ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ Анотація   PDF
Юлія Трикашна
 
№ 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СОКРАТА У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Інна Заярна
 
№ 2 (2018) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Тетяна Дружченко
 
№ 1 (2017) ПЕРЕДУМОВИ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Ольга Квасова
 
№ 2 (2018) ПОЛІЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА У НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Олександр Хоменко
 
№ 2 (2018) СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Лариса Крисак
 
№ 2 (2018) ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВ У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛАХ Анотація   PDF
Олеся Любашенко, Олена Попова
 
№ 1 (2017) УРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Вікторія Осідак
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УМІНЬ ЧИТАННЯ Й ПИСЬМА У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ВЕБ-КВЕСТУ Анотація   PDF
Ольга Квасова, Наталія Лямзіна
 
№ 1 (2017) ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ірина Задорожна
 
№ 2 (2018) ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ КЛАСИЧНИХ МОВ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕТОДОМ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
В’ячеслав Шовковий
 
1 - 21 з 21 результатів