Shapovalova, O., Pozmogova , S., & Zavgorodniy, A. (2022). Molecular technologies of mycobacterial research. Annals of Mechnikov’s Institute, (1), 9–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7721843