Matsiuk , Oksana, Olga Kaliuzhnaia, and Liliya Vyshnevska. 2022. “Biological Testing of Stomatological Phytomedicines”. Annals of Mechnikov’s Institute, no. 4 (December):59-63. https://doi.org/10.5281/zenodo.7436842.