№ 1 (2015)

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка i психологія

АНГЛОМОВНА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Оксана Іванова 3-7
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ КОНСПЕКТУВАННЯ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ PDF (Русский)
Виолетта Лаппо 8-13
ТЕХНОЛОГІЯ КОМАНДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Тетяна Скрипник 14-19
РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ PDF
Людмила Михайлова 20-24
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЇ ТА УКРАЇНИ PDF
Наталія Яременко 25-29

Професійна освіта

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Наталія Глуховська 30-34
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ PDF
Тетяна Гостєва 35-37
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИШІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Юлія Дем'янова 38-40
ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ОВОЛОДІННЯ ФАХОВОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Оксана Журба 41-45
НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Світлана Цимбал 46-50

Інклюзивна освіта

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ АУТИЗМУ PDF
Наталія Базима 51-56
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ И ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ PDF (Русский)
Євгеній Клопота 57-63
ПОБУДОВА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ МЕТОДОМ СЕМАНТИЧНИХ МЕРЕЖ PDF
Юрій Тулашвілі 64-69
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ PDF
Анна Чобанян 70-75

Рецензії, огляди

МОЖЛИВОСТІ І ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗА РАХУНОК ГРАНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗНТУ) PDF
Дар'я Ременюк 76-77
НАВЧАЄМОСЯ АНГЛІЙСЬКОЇ: РІВНІСТЬ І МОЖЛИВОСТІ PDF (Русский)
Yulia Demianova 78