Том 1, № 2 (2015)

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка i психологія

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ PDF
Людмила Березова 3-7
СПЕЦИФІКА СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ В СТУДЕНТІВ З ПЕРЕВАГОЮ РІЗНИХ ІМПЛІЦИТНИХ ТЕОРІЙ ІНТЕЛЕКТУ ТА ОСОБИСТОСТІ PDF (Русский)
Марат Кузнецов, Яна Козуб 8-18
ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ PDF
Оксана Боряк 19-21
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Людмила Михайлова 22-25
ОСОБЛИВОСТІ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ АНГЛІЇ (80-ті роки ХХ ст. – початок 90-х рр. ХХ ст.) PDF
Наталія Яременко 26-31

Професійна освіта

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НЕМОВНОГО ВНЗ УКРАЇНИ PDF
Алла Біліченко 32-35
ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Світлана Цимбал 43-49
ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Пономаренко 50-53
ТЕОРЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ PDF
Світлана Мудра 54-63
КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Неля Зуєнко, Ілля Андрела 64-69
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Алла Найдьонова 70-74