Том 2, № 2 (2015)

Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти

Зміст

Педагогіка i психологія

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПСИХОЛОГІЇ PDF
Людмила Березова 3-6
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНГВІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАЦЯХ Є. СОБОТОВИЧ PDF
Євгенія Линдіна 6-11
ПЕРЕДУМОВИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ З ПОМІРНОЮ РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ PDF
Анна Чобанян 11-16
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ САМООЦІНКИ І ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
Євгенія Калюжна, Марія Шевергіна 17-22
ОСОБЛИВОСТІ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (80-ті роки ХХ ст. – початок 90-х рр. ХХ ст.) PDF
Наталія Яременко 22-26

Професійна освіта

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Алла Біліченко 26-29
КОМУНІКАТИВНІ ВМІННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF (Русский)
Оксана Іванова 30-34
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Oксана Журба 35-40
РОЛЬОВА ГРА НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Світлана Цимбал 41-48
ПІДГОТОВКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ УКРАЇНИ: МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ PDF
Світлана Мудра 57-62
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Світлана Мусійчук 63-67
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Пономаренко 67-71
ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО АГАРНИХ ВИШІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ PDF
Алла Найдьонова 72-76

Інклюзивна освіта

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІУМ МОЛОДІ З ВАДАМИ ЗОРУ В РАКУРСІ БІОПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
Ольга Клопота 77-84
ДІАГНОСТИКА СІМЕЙ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЯК ОСНОВА ЇХНЬОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ І СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НИМИ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ PDF
Наталія Грабовенко 85-92

Рецензії, огляди

ПРОСУВАННЯ ІДЕЇ РІВНОСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF (English)
Юлія Дем’янова 93
УПЕРШЕ В УКРАЇНІ СЛІПІЙ ЛЮДИНІ ПРИСУДЖЕНО ВЧЕНИЙ СТУПІНЬ ДОКТОРА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК PDF (English)
Юлія Дем’янова 94