№ 2 (2016)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка i психологія

ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА В КИТАЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Р.М. Іщенко, Д.Ю. Манько 3-8
РОЗРОБКА ТА ПСИХОМЕТРИЧНА ПЕРЕВІРКА АВТОРСЬКОГО ОПИТУВАЛЬНИКА РОЛЬОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
О.Ю. Михайленко 9-15
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ СТИЛЯМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF (Русский)
М.А. Кузнецов, Я.В. Козуб 16-29
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Є.А. Клопота, Н.О. Воронська 30-36
ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ PDF
О. О. Мишак 37-44
ОСОБЛИВОСТІ УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (кінець 90-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ століття) PDF
Н.В. Яременко 45-49
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИМ ШКОЛЯРАМ PDF
Ю.О. Дем’янова, Ю.М. Патаман 50-52

Професійна освіта

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗІ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
О.В. Іванова 53-58
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ АГРАРНОГО ВНЗ XML
О.Г. Пономаренко 59-62
СТРАТЕГІЇ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ PDF
Л.В. Березова 63-66
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Н.А. Глуховська 67-71