Том 1, № 2 (2016)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка i психологія

КОРИСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (English)
О.В. Іванова 3-6
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ США PDF
О.С. Сиротін 32-34
ПСИХОЛОГІЧНА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ФАХІВЦІВ PDF
Я.О. Лисенко 7-13
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ PDF
Л.В. Березова 14-17
МОТИВАЦІЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF (English)
Y.O. Demianova 18-20
ВІТЧИЗНЯНІ ПІДХОДИ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТЕНДЕНЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ PDF
О.Г. Пономаренко 21-26
ПРОБЛЕМА РОЗРОБКИ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АГРОІНЖЕНЕРІВ ФРАНЦІЇ PDF
Н.А. Рудницька 27-31