№ 1 (2017)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка и психологія

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВО ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
В.В. Кузьмін 3-8
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ФРАНЦІЇ PDF
Т.Д. Іщенко, Н.А. Рудницька 9-13
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ PDF
В.Є. Штифурак 14-20
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ PDF
Н.А. Глуховська 21-24
TEACHING ENGLISH TO CHILDREN: HOW TO KEEP THEM MOTIVATED pdf
Yu.O. Demianova, P.R. Gostieva 25-28
ВИКОРИСТАННЯ СКРАЙБІНГУ ЯК АКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» PDF
О. О. Ярмощук, В. М. Василюк, О. О. Демчук 29-35
ПРОФІЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
Н.І. Мельник 36-41

Професійна освіта

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «СОЦІОЛОГІЯ») PDF
О.А. Слободиська 42-47
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В.М. Смоляк 48-52

Інклюзивна освіта

ДЕЙЗІ-БІБЛІОТЕКА ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
О.І. Гуренко, Т.О. Чумак 64-69