Том 1, № 2 (2017)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Зміст

Педагогіка i психологія

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
С.В. Цимбал 3-7
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ PDF
Н.А. Глуховська 8-13
ІГРИ ЯК КОЛАБОРАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PDF (English)
Yu.O. Demianova 14-17
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО КРУГОЗОРУ І ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF (Русский)
Е.В. Бабенко 18-25
СПЕЦИФІКА ТВОРЧОГО КОНСТРУЮВАННЯ В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ PDF
Л.В. Березова 26-29
ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ PDF
О.Г. Пономаренко 30-34

Професійна освіта

НОВІ СПОСОБИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (English)
L.L. Pylypenko 35-38