Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗБАР’ЄРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Є. A. Клопота
 
№ 1 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІГРИ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF (English)
Yu.O. Demianova
 
Том 1, № 2 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІГРИ ЯК КОЛАБОРАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF (English)
Yu.O. Demianova
 
№ 1 (2014): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ІДЕНТИФІКАЦІЯ З УСПІШНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ СХОЖОГО ДОСВІДУ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Анотація   PDF
Ольга Клопота
 
№ 2 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ АГРАРНОГО ВНЗ Анотація   XML
О.Г. Пономаренко
 
№ 1 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
Т.Д. Іщенко, Н.А. Рудницька
 
Том 1, № 2 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ Анотація   PDF
Н.А. Глуховська
 
Том 2, № 2 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Й ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Анотація   PDF
О.В. Іванова
 
Том 2, № 2 (2015): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ В СОЦІУМ МОЛОДІ З ВАДАМИ ЗОРУ В РАКУРСІ БІОПСИХОСОЦІАЛЬНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Ольга Клопота
 
Том 1, № 2 (2015): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Людмила Березова
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти АНАЛІЗ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ ІМІДЖУ ВИКЛАДАЧА Анотація   PDF
O.А. Слободиська, З.С. Савчук
 
№ 1 (2015): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти АНГЛОМОВНА ОСОБИСТІСТЬ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Оксана Іванова
 
Том 1, № 2 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВІТЧИЗНЯНІ ПІДХОДИ ТА ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА ТЕНДЕНЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ Анотація   PDF
О.Г. Пономаренко
 
№ 1 (2014): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF (English)
Юлія Дем'янова
 
№ 1 (2014): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ВИЗНАЧАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДУХОВНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА Анотація   PDF (Русский)
Віолетта Лаппо
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ Анотація   PDF
Н.В. Яременко
 
№ 1 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДІТЕЙ: ЯК ЗБЕРЕГТИ МОТИВАЦІЮ Анотація   pdf (English)
Yu.O. Demianova, P.R. Gostieva
 
Том 2, № 2 (2015): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Алла Біліченко
 
Том 1, № 2 (2015): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОБІОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НЕМОВНОГО ВНЗ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Алла Біліченко
 
№ 2 (2018): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ Анотація   PDF
Н.А. Рудницька, П.І. Гришко
 
№ 2 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ І ГОВОРІННЯ У СТУДЕНТІВ Анотація   PDF (English)
Yulia Demianova
 
№ 1 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИКОРИСТАННЯ СКРАЙБІНГУ ЯК АКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» Анотація   PDF
О. О. Ярмощук, В. М. Василюк, О. О. Демчук
 
№ 1 (2018): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИЩA МЕДИЧНA ОСВІТA У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Камілла Магрламова
 
№ 2 (2016): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА В КИТАЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
Р.М. Іщенко, Д.Ю. Манько
 
№ 1 (2016): Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти ВПЛИВ МУЗИКИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН УЧНІВ Анотація   PDF
О.В. Шевяков, Я.А. Славська
 
1 - 25 з 149 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>