DOI: https://doi.org/10.15673/2312-3125.18/2014.26448

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ З ЛОГІЧНИМИ УПРАВЛЯЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ

М. С. Юхимчук

Анотація


В  роботі  запропоновано  підходи  до  створення  інформаційної  технології  для  моделювання  поведінки нелінійних нестаціонарних систем, що працюють в режимі автоколивань, особливістю якої є можливість
моделювати поведінку відповідного класу систем при впливі неконтрольованих параметричних збурень.

Ключові слова


Логічні управляючі пристрої; гармонічна лінеаризація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Конторович М. И. Нелинейные колебания в радиотехнике/ М. И. Конторович.- М.: Советское радио,

- 228 с;

Юхимчук С. В. Математические модели оценки устойчивости нелинейных нестационарных систем/ С.

В. Юхимчук- Винница, из-во ВГТУ “ УНІВЕРСУМ- Вінниця”, 1997.- 141 с;

Юхимчук-Войтко М. С. Гармонічна лінеаризація САУ, що керується кінцевим автоматом під час дії

параметричних збурень[Електронний ресурс]// М. С. Юхимчук-Войтко// Наукові праці ВНТУ.- 2009.-

№3.- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2009-3/2009-3.files/uk/09msyopp_ua.pdf,

вільний.- Загол. з екрана.-Мова укр.;

Юхимчук С. В. Опис комп’ютерного моделювання систем керування/ Поремський Ю. В., Юхимчук С.

В.// Вестник Херсонського національного технічного університету.- 2007.-№28.- 408-413 С.
WEB:   https://atbp.onaft.edu.ua

e-mail:  volkov@onaft.edu.ua

тел:      (048) 712-41-92
            (048) 712-40-34

Адреса: Одеська національна академія
харчових технологій, 65039, Україна,
м. Одеса, вул. Канатна, 112.