DOI: https://doi.org/10.15673/2312-3125.24/2015.56335

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ УСТАНОВКИ ПІДГОТОВКИ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ

Ю. В. Барліт

Анотація


В статті розроблена багатовимірна математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу в
технологічному процесі виробництва карбаміду. Показана актуальність та проведено обґрунтування
необхідності розробки нової математичної моделі. Наведена технологічна схема установки та основні
параметри апаратури. Розроблена багатовимірна модель має три параметри, що вимірюються та три
керуючі впливи. Наведена параметрична схема математичної моделі та диференційні рівняння апаратів
технологічної установки. Результати роботи можуть бути використані при розробці нових систем
автоматичного керування технологічною установкою.

Ключові слова


Карбамід; вуглекислий газ; математична модель; динаміка; багатовимірна

Повний текст:

PDF

Посилання


Nicolaou K.C., Montagnon T. Molecules that changed the world.–Wiley-VCH, 2008. – С.11;

Нейланд О. Я. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 1990. – С.645-646;

Meessen J. H., Petersen H. Urea// Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. – Weinheim: Wiley-VCH, 2002;

Краевский В.Н. Повышение эффективности работы компрессорного оборудования производства карбамида/ Краевский В.Н., Марцинковский В.С., Кухарев И.Е., Судак А.В. //XIII Международная научно- техническая конференция “ГЕРВИКОН-2011”, 6 - 9 сентября 2011, СумГУ, г. Сумы, Украина
WEB:   https://atbp.onaft.edu.ua

e-mail:  volkov@onaft.edu.ua

тел:      (048) 712-41-92
            (048) 712-40-34

Адреса: Одеська національна академія
харчових технологій, 65039, Україна,
м. Одеса, вул. Канатна, 112.