№ 9-10 (2012)

Зміст

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТИПУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЗРЫВООПАСНОГО ОБЪЕКТА. ЧАСТЬ 1 PDF (Русский)
В. Э. Волков
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ PDF (Русский)
А. И. Павлов, А. А. Пушкин
ШВИДКІСНІ ХАРКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ PDF
В. А. Войтенко

АВТОМАТИЧНІ І АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПРОСТЕЖУВАНОСТІ PDF
Ф. А. Трішин, О. М. Жигайло, В. А. Гусаковский
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТЬЮ КОТЛОВ – ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ КОТЛОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
А. П. Воинов, С. А. Воинова

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТРОЛЛЕРОВ И ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА ФИРМЫ VIPA ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ PDF (Русский)
В. М. Левинский, М. В. Левинский
РАЗРАБОТКА СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА PDF (Русский)
Е. А. Смотров, Д. И. Акшинцев, Д. В. Вершинин, Э. В. Савёлова