ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229835

Анотація

Мета статті. Дослідження пов’язане з висвітленням особливостей професійного проєктно-орієнтованого спілкування на основі зарубіжного досвіду. Методологія дослідження ґрунтується на принципах діяльнісного, системного, соціокультурного, комунікативного, гуманістичного, процесного підходів. Новизною є виявлення напрямів проєктно-орієнтованого спілкування, застосування яких є доцільним у вітчизняній практиці. Висвітлено основні напрями професійного проєктно-орієнтованого спілкування на основі зарубіжних напрацювань. Перший аспект характеризується посиленням професійного спілкування через тренінги, семінари. Другий пов’язаний з організацією безпосередніх форм (дискусії, робочі зустрічі, конференції) та опосередкованих (онлайн форми). Третій аспект проєктно-орієнтованого спілкування спрямовано на розвиток інноваційних форм навчання через поєднання традиційних, інтерактивних принципів, літніх шкіл з метою розвитку мобільності викладачів і студентів. У межах проєктної діяльності професійні зустрічі, дискусії, обмін інформацією, обговорення процесу проєктування формують певну мережу сталих зв’язків розробників, відповідальних виконавців, партнерів, менеджерів. Висновки. На міжнародному рівні провідна роль у професійному спілкуванні відводиться соціальній взаємодії в межах формування партнерства між бібліотеками, представниками бібліотечної науки, освіти та практики. Професійне проєктно-орієнтоване спілкування спирається на комунікативні, організаційно-технологічні, управлінські аспекти. Комунікативний передбачає організацію тренінгів, стажувань, конференцій, підвищення кваліфікації і характеризується розвитком мобільності бібліотечних фахівців. Організаційно-технологічний аспект враховує спільні проєкти управлінського спрямування. Поширюється онлайн навчання у бібліотечній галузі, розвивається взаємодія між професіоналами галузі у віртуальному просторі.
Ключові слова: бібліотека, спілкування, проєктно-орієнтоване професійне спілкування, соціальна взаємодія, проєктна діяльність, зарубіжний досвід.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23