МЕТОД ПОСТУЛАТНОЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В БЛОГОСФЕРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.1.2021.229855

Анотація

Метою роботи є обґрунтування методу постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері. Для досягнення цієї мети необхідно виконати завдання: визначити особливості та ресурсність методу постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері; обґрунтувати
поняття «синергетична парадигма інформаційної взаємодії» як кінцевий продукт використання методу; визначити вимоги до адекватності синергетичної парадигми інформаційної взаємодії; обрати та обґрунтувати вибір емпіричної бази застосування методу. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, логічного методу. Застосування цих методів дало змогу обґрунтувати метод постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері, обрати та обґрунтувати вибір емпіричної бази застосування методу. Метод візуалізації використано для представлення результатів дослідження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в статті запропоновано та обґрунтовано метод постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері. Висновки. На базі інструментарію семантичного аналізу контенту медіа, соціальних мереж розвиваються спеціальні методи дослідження документальної інформації. Метод постулатної екстраполяції документальної інформації в блогосфері дозволяє встановити кореляцію однієї чи кількох ознак картини світу блогерів (професійної, освітньої, гендерної належності) з параметрами їхнього постингу (публікаційною активністю, тематикою постів, особливостями зворотного зв’язку) та дасть можливість сформулювати обґрунтоване твердження про це. Формалізація відношень суб’єктів в системі «картина світу блогерів – контент» у вигляді синергетичної парадигми інформаційної взаємодії дає можливість ідентифікувати авторство контенту за професійною чи іншою ознакою, використовувати технології управління інформаційними потоками, а також прогнозувати тренди
впливу блогінгу різних соціальних груп на суспільну свідомість, аксіологічні зрушення, рівень критичного мислення, критичного сприйняття дійсності.
Ключові слова: блогосфера, блог, блогер, постинг, постулатна екстраполяція, документальна інформація.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-23