Інформаційне забезпечення адаптації студентів 1 курсу до навчання у закладах вищої освіти (на прикладі Національного університету «Львівська політехніка»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249331

Анотація

Мета роботи полягає у вивченні досвіду розробки та впровадження інформаційного ресурсу для
покращення адаптації студентів першого курсу до навчання у закладі вищої освіти. Методологія
дослідження полягає у застосуванні загальнонаукових методів аналізу, узагальнення, систематизації
та порівняння, що дало змогу розробити ієрархічну структуру процесу адаптації студентів
першого курсу в освітньому та соціальному середовищі закладу вищої освіти з метою проектування
та наповнення інформаційного ресурсу для взаємодії студента із структурними підрозділами
університету (на прикладі Національного університету «Львівська політехніка»). Наукова новизна
полягає у розширені теоретичних знань та практичних навиків для створення інформаційного
ресурсу, який допоможе студенту знайти потрібну та корисну інформацію для полегшення його
адаптації. Висновки. Створення інтерактивного інформаційного простору для адаптації студентівпершокурсників надає можливість забезпечити успішне пристосування студентів до нових викликів
у їхньому житті. Керівництво закладів вищої освіти зацікавлене у якнайшвидшій освітній, науковій,
творчій, спортивній та суспільній адаптації студентів. Запропонована ієрархічна структура
дозволить визначити основні напрямки адаптації студентів в залежності від особливостей
організації студентського життя у закладі вищої освіти. Кожен напрямок адаптації містить свої
проміжні цілі, які деталізують діяльність у цьому напрямку. Досягнення вказаних проміжних цілей
забезпечується відповідними засобами та рекомендаціями. Запропонований інформаційний ресурс
дозволить здійснити інформаційну підтримку студента в процесі його адаптації. Цей ресурс суттєво спростить пошук необхідної інформації для освітньої, наукової, творчої та суспільної діяльності
студента, допоможе в організації самостійної роботи та забезпечить зворотній зв язок студентапершокурсника з структурними підрозділами закладу вищої освіти.
Ключові слова: адаптація, адаптація першокурсників, заклад вищої освіти, інформаційний
навчальний простір, соціальна адаптація, психологічна адаптація, студенти-першокурсники. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті