Популяризація спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у німецькій Вікіпедії.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2021.249332

Анотація

Метою роботи є вивчення аспектів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
та важливості її популяризації за кордоном, зокрема у німецькомовному середовищі через створення
сторінки у Вікіпедії. Методологія дослідження: для досягнення мети статті і виконання поставлених
завдань були використанні такі методи як теоретичний аналіз і узагальнення даних науковометодичної літератури, метод збору соціальної інформації, методи математичної статистики.
Для повноцінного дослідження та розкриття теми використовувались порівняльний, типологічний,
ретроспективний методи. Наукова новизна полягає у розширенні знань і популяризації спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Розкрито етапи створення німецькомовної Вікістатті на тему «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Запропоновано інформаційну модель
процесу комунікації у системі Вікіпедія; доведено переваги використання інформаційно-комунікаційних
технологій та маркетингових дій у популяризації послуг в мережі Інтернет. Підкреслено, що процес
створення статті потребує певних зусиль та знань, але за допомогою постійних редагувань та
доповнень користувачів інформація зберігатиме свою актуальність. Висновки. Створення статті
німецькою мовою дасть можливість налагодити міжнародну співпрацю в освітньому середовищі та
популяризувати спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», яка викладається на
кафедрі соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська
політехніка» в німецькомовних країнах. В статті рекомендується корегувати вже написані та
додавати нові статті для популяризації і якісного наповнення Вікіпедії, збільшення кількості її
читачів як серед українського населення, так і за кордоном. Відображення процесу комунікації за
допомогою моделювань у візуальному режимі показує всі процеси та взаємодії, які відбуватимуться
чи вже відбуваються у системі після того, як користувач вільної електронної енциклопедії «Вікіпедія»
здійснить редагування якоїсь зі статей чи захоче здійснити нову.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, німецькомовне
середовище, Інтернет, спеціальність, інформаційно-бібліотечна справа, Вікіпедія.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті