№ 1 (2020)

Зміст

Статті

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ PDF
Valentyna Bezdrabko
СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ГАРМОНІЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ PDF
Oksana Tur
КУЛЬТУРА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЯК СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Yuriy Paleкha, Mariya Apshai
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF
Svitlana Lytvynska
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Nataliia Boiko
БІБЛІОТЕЧНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХІ СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ PDF
Olena Voskoboinikova-Huzieva
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА «УКРАЇНІКА» – УНІКАЛЬНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ РЕСУРС ЦИФРОВОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ PDF
Viktoriya Dobrovolska
МОДЕЛЬ ДАНИХ ЄВРОПЕАНИ: ПЕРСПЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ЦИФРОВИХ ГУМАНІТАРНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Ivan Lobuzin
ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ PDF
Oksana Zbanatska
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ РЕСУРСІВ PDF
Alina Petrushka, Andriy Peleshchyshyn
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ АРХІВНОЇ СПРАВИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Tetiana Bilushchak, Andriy Peleshchyshyn
ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОБРАЗИ ДИСФУНКЦІЙНОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЯХ PDF
Мaria Komova, Andriy Peleshchyshyn
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПОВСЮДНОГО НАВЧАННЯ U-LEARNING» ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Victoria Bondarenko
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ СУГЕСТІЇ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ PDF
Lyudmila Cherednyk
СТІННІ ГАЗЕТИ ЯК РІЗНОВИД РАДЯНСЬКИХ БАГАТОТИРАЖНИХ ВИДАНЬ (20-30 рр. ХХ ст.) PDF
Olha Vakulchuk