Редакційна колегія

Головний редактор:
Литвин Сергій Харитонович
доктор історичних наук, професор (Україна)
Заступник головного редактора:
Петрова Людмила Григорівна
доктор педагогічних наук, професор (Україна)
Відповідальний секретар:
Добровольська Вікторія Василівна
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент (Україна)
Члени редколегії: 
Бездрабко В.В. доктор історичних наук, професор (Україна)
Боряк Т.Г. кандидат історичних наук, доцент
Добко Т.В. доктор наук із соціальних комунікацій (Україна)
Дубровіна Л.А. доктор історичних наук, професор, генеральний директор НБУВ НАН України (Україна)
Заваліна О.Л. доктор інформаціно-бібліотечних наук (США)
Збігнєв Осінський доктор наук, професор (Польща)
Карпов В.В. доктор історичних наук (Україна)
Кунанець Н.Е. доктор наук із соціальних комунікацій, професор (Україна)
Лобузіна К.В. доктор наук із соціальних комунікацій (Україна)
Мадар`яга Нерея Ph.D.-доктор філософії, профессор (Іспанія)
Мотульський Р.С. доктор педагогічних наук, професор (Білорусь)
Новікова Катерина доктор філософії з соціології (Ph.D. in Sociology) (Польща)
Парвиз Казыми доктор философии з історичних наук (Азербайджан)
Пучков А.О. доктор мистецтвознавства, професор (Україна)
Пелещишин А.М. доктор технічних наук, професор (Україна)
Швецова-Водка Г.М. доктор історичних наук, професор (Україна)
Шемаєва Г.В. доктор наук із соціальних комунікацій, професор (Україна)