Перспективи розвитку органічного землеробства на території Вінницької області в умовах зміни клімату

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231895

Ключові слова:

виробництво органічної продукції, якість земель, агротехнічні прийоми, клімат, землекористування, стабільність агроекосистем

Анотація

У статті розглянуто поняття органічного землеробства, стан та перспективи його розвитку за тенденції кліматичних змін. Досліджено основні проблеми органічного виробництва на території України. Виявлено, що для впровадження органічного землеробства необхідно вдосконалити нормативно-правову базу, покращити рівень інформованості населення, враховувати складнощі при вирощуванні екологічної продукції. Розглянуто етапи переходу аграрного підприємства від традиційної до органічної системи ведення господарства. Також було проаналізовано еколого-токсикологічний стан орних земель Вінницької області. Досліджено основні вимоги до якості земель, що призначені для ведення органічного землеробства, головною серед яких є відсутність забруднення пестицидами, важкими металами, радіонуклідами тощо. Встановлено, що землі Вінницької області умовно можна поділити на дві групи придатності для ведення органічного виробництва: придатні та непридатні. Розглянуто негативну тенденцію зі зменшення внесення органічних та мінеральних добрив, а також активне зростання посівних площ соняшника через зміну кліматичних та агрометеорологічних умов області. Все більше господарств використовують теплолюбні культури, які витісняють традиційні зернові та технічні, а це збільшує навантаження на сільськогосподарські угіддя. Виділено декілька особливостей здійснення агротехнічних прийомів у перехідному періоді до органічного землеробства в умовах зміни клімату для території Вінницької області. Виявлено, що територія цієї області має всі екологічні передумови для впровадження та ведення органічного землеробства. Однак внаслідок нераціонального використання земельних ресурсів області має місце таке явище, як їх деградація: зниження родючості, погіршення якості, повне вилучення із господарського використання. Впровадження органічного землеробства на Вінниччині дозволить зберегти та значно покращити якість земельних ресурсів.

Біографії авторів

Мирослава Олександрівна Франчук, Вінницький національний аграрний університет

Аспірант кафедри екології та охорони навколишнього се-редовища

Григорій Сильвестрович Хаєцький, Вінницький національний аграрний університет

Кандидат географічних наук, доцент кафедри еколо-гії та охорони навколишнього середовища

Вікторія Дмитрівна Шевчук, Вінницький національний аграрний університет

Аспірант кафедри екології та охорони навколишнього середовища

Посилання

Buha, N. Yu. & Yanenkova, I.H. (2015). Perspektyvy rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini [Prospects for the development of organic production in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky — Current economic problems, 2 (164), 117–125 [in Ukrainian].

Holovne upravlinnia statystyky u Vinnytskii oblasti [Main Directorate of Statistics in Vinnytsia region]. Retrieved from http://www.vn.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Diedov, O.V. (2015). Suchasni zminy klimatu u Vinnytskii oblasti ta yikh vplyv na silske hospodarstvo [Modern climate change in Vinnytsia region and their impact on agriculture]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova — Scientific journal of NPU named after M.P. Drahomanova, (33), 50–56 [in Ukrainian].

Dyvnych, O.D. (2014). Peredumovy ta pryntsypy perekhodu do orhanichnoho zemlerobstva v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Prerequisites and principles of transition to organic farming in agricultural enterprises of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and national economic problems, 2, 504–509 [in Ukrainian].

Kucher, A. (2017). Adaptatsiia ahrarnoho zemlekorystuvannia do zmin klimatu [Adaptation of agricultural land use to climate change]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 1, 119–138 [in Ukrainian].

Malynka, L.V., Shyshkina, K.I., Didur, I.M. ta in. (2020). Stan ta vyrobnytstvo orhanichnoi produktsii v Ukraini. Vyroshchuvannia hrechky za zastosuvannia biopreparativ [Condition and production of organic products in Ukraine. Growing buckwheat with the use of biological products]. Ahrobiolohiia—Agrobiology, 2, 90–97 [in Ukrainian].

Malovichko, O.V. Ekolohichni naslidky vtraty rodiuchosti i porushennia struktury hruntiv Vinnytskoi oblasti [Ecological consequences of loss of fertility and disturbance of soil structure of Vinnytsia region]. Elektronnyi zhurnal Zaporizkoho natsionalnoho universytetu — Electronic journal of Zaporizhia National University (рр. 51–57). Retrieved from http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/issues/files/2011 /01/03/6592_1295520563_10movgvo.pdf [in Ukrainian].

Mokliachuk, L.I., Lishchuk, A.M., Draha, M.V. ta in. (2020). Perekhid vid tradytsiinoi do ekobezpechnoi orhanichnoi systemy zemlerobstva v umovakh zmin klimatu: vyklyky ta shliakhy vyrishennia [Transition from traditional to environmentally friendly organic farming system in the context of climate change: challenges and solutions]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 2, 100–109 [in Ukrainian].

Naida, I.S. & Zapsha, H.M. (2015). Orhanichne zemlerobstvo yak priorytetnyi napriam sotsioekonomichnoho rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy [Organic farming as a priority area of socio-economic development of agriculture in Ukraine]. Bizness Inform, 1, 200–204 [in Ukrainian].

Okrushko, S.Ye. (2015). Obhruntuvannia perekhodu do orhanichnoho zemlerobstva u Vinnytskii oblasti [Rationale for the transition to organic farming in Vinnytsia region]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of Kharkiv National Agrarian University, 1, 143–149 [in Ukrainian].

Polishchuk, A.B. (2015). Orhanichne zemlerobstvo v Ukraini: istoriia ta suchasnist [Organic farming in Ukraine: history and modernity]. Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia — Physical geography and geomorphology, 1(77), 55–63 [in Ukrainian].

Tkachenko, A.S. (2018). Stan ta perspektyvy orhanichnoho silskoho hospodarstva u rehionakh Ukrainy [Status and prospects of organic agriculture in the regions of Ukraine]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 2, 49–54 [in Ukrainian].

Franchuk, M.O. (2020). Monitorynh vyrobnytstva silskohospodarskykh kultur Vinnytskoi oblasti v umovakh zminy klimatu [Monitoring of crop production in Vinnytsia region in the context of climate change]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 1, 139–146 [in Ukrainian].

Franchuk, M.O. & Khaietskyi, H.S. (2021). Monitorynh vnesennia dobryv na terytorii Vinnytskoi oblasti [Monitoring of fertilizer application on the territory of Vinnytsia region]. Scientific Collection «Interconf», 43, 613–617 [in Ukrainian].

Tsytsiura, Ya.H. (2017). Adaptyvna stratehiia zemlerobstva Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy za zminy klimatu [Adaptive agriculture strategy of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine for climate change]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo — Agriculture and forestry, 5, 25–33 [in Ukrainian].

Tsytsiura, Ya.H. (2014). Suchasni problemy system zemlerobstva Vinnychchyny [Modern problems of agricultural systems of Vinnytsia region]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu— Bulletin of Sumy National Agrarian University, 3 (27), 65–69 [in Ukrainian].

Chuhrii, N.A. (2018). Orhanichne vyrobnytstvo silskohospodarskoi produktsii yak perspektyva dlia ahrarnoho sektoru Ukrainy [Organic agricultural production as a prospect for the agricultural sector of Ukraine]. Visnyk Tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti — Bulletin of the Center for Scientific Support of the APV of Kharkiv region, 24, 116–127 [in Ukrainian].

Shcherbiuk, T.V. & Biletska, H.A. (2018). Suchasnyi stan i perevahy rozvytku orhanichnoho zemlerobstva v Ukraini [Current state and advantages of organic farming development in Ukraine]. Problems of ecology and evolution of ecosystems in the conditions of the transformed environment: Мaterialy II Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. (Chernihiv, 11–12. 10. 2018) — Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference. (pp. 299–303). Chernihiv: Desna Polihraf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ