Рекреаційний потенціал заповідних територій (на прикладі НПП «Кармелюкове Поділля»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.2.2022.261251

Ключові слова:

рекреація, сфера туризму, ландшафтно-біотичне різноманіття, кліматичні умови, сталий розвиток

Анотація

Враховуючи фізико-географічне розташування, унікальне біотичне й ландшафтне різноманіття, сприятливість гідрокліматичних умов і доступність рекреаційних ресурсів, відмічаємо активний розвиток туристичної галузі на території єдиного національного природного парку (НПП) «Кармелюкове Поділля» в межах регіону Східне Поділля. Туризм тут представлений різними напрямами: екскурсійним, рекреаційним, етнічним, спортивним, релігійним, екологічним, сільським (зеленим) та іншими. Територія НПП «Кармелюкове Поділля» має значний рекреаційний потенціал, що виражається в поєднанні ресурсів та умов для її розвитку в різних галузях економічної діяльності. Потенційні можливості парку реалізуються через суспільні потреби, які проявляються у вигляді різних видів природокористування, що залежать від ресурсної доступності й умов розвитку, структури й характеру суспільних потреб, різних типів існуючих біотопів, функціональних зон і розмірів території. У зв’язку з цим рекреаційний потенціал функціональних зон парку є одним із пріоритетів його сталого розвитку. Зважаючи на вищевказане, нами було розраховано рекреаційний потенціал НПП «Кармелюкове Поділля», при аналізі якого було використано трибальну рейтингову шкалу, де різноманітні чинники оцінювалися як сприятливі для розвитку певного виду рекреації (3 бали), відносно сприятливі (2 бали) та несприятливі (1 бал). Методика визначення рекреаційного потенціалу парку була спрямована для дефініції потенціалу відпочинку на природі за допомогою запропонованої математичної формули, яка включала біотичне й ландшафтне різноманіття, сприятливість кліматичних і гідрологічних умов, розвиток інфраструктури, наявність баз відпочинку і вплив негативних природних і антропогенних чинників.

Біографії авторів

О.В. Мудрак, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

доктор сільськогосподарських наук, професор

М.М. Ганчук, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач

Г.В. Мудрак, Вінницький національний аграрний університет

кандидат географічних наук, доцент

В.В. Серебряков, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»

доктор біологічних наук, професор

Г.С. Хаєцький, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.06.1992 r. № 2456-XII [On Land Assessment: Law of Ukraine dated June 16, 1992, no. 2456-XII]. (1992). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 [in Ukrainian].

Artemenko, O.I. (2011). Matematychne modeliuvannia rekreatsiinoi pryvablyvosti terytorii z vykorystanniam iierarkhichnoi systemy nechitkoi lohiky [Mathematical modeling of recreational attractiveness of territories using a hierarchical system of fuzzy logic]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy — Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.5, 345–352 [in Ukrainian].

Sokolovyi, V., Ivasiuk, I., Vysotska, K., & Dernova, O., Zinko, Y., Kopachevskyi, M., Mudrak, O., Stefankov, L., Yaremenko, T. (2020). Vyznachni pamiatky Vinnychchyny: Albom. 4-e vyd., dop. i pererob [Sights of Vinnytsia: Album]. [4th ed., Ext. and rework.]. Vinnytsia: Vinobldrukarnya [in Ukrainian].

Vykliuk, Ya., Artemenko, O. (2009). Rozrakhunok rekreatsiinoi pryvablyvosti terytorii z vykorystanniam nechitkoi lohiky [Calculation of recreational attractiveness of territories using fuzzy logic]. International Journal of Computing, 8, 2, 109–115 [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (2015). Etalony pryrody Vinnychchyny: monohrafiia [Standards of nature of Vinnytsia: monograph]. Vinnytsia: Nilan-LTD LLC [in Ukrainian].

Isaenko, V.M., Nikolaev, K.D., Babikova, K.O. & Bilyavsky, G.O., Smirnov, I.G. (2014). Stratehiia staloho rozvytku (turystychna haluz) [Sustainable Development Strategy (tourism industry)]. K.: Published by NPU named after M. P. Dragomanova [in Ukrainian].

Mishchenko, O. (2014). Rekreatsiina mistkist zon vidpochynku Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku [Recreational capacity of recreation areas of Shatsk National Nature Park]. Rekreatsiina heohrafiia i turyzm. Naukovi zapysky — Recreational geography and tourism. Proceedings, 1, 145–151 [in Ukrainian].

Mudrak, O.V., Mudrak, G.V., Serebryakov, V.V. & Shcherblyuk, A.L., Romanchuk, O.P. (2021). Obgruntuvannia rozshyrennia terytorii natsionalnoho pryrodnoho parku «Karmeliukove Podillia» [Justification of the expansion of the territory of the national natural park «Karmeliukove Podillia»]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 14–30. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227234 [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (2018). Perspektyvy pryrodokorystuvannia ta okhorony etnokulturnykh landshaftiv Podillia v konteksti stratehii zbalansovanoho rozvytku rehionu [Prospects for nature management and protection of ethnocultural landscapes of Podillya in the context of the strategy of balanced development of the region]. Ethnocultural Landscape Studies: Theoretical and Applied Aspects: I Vseukrayinska naukovopraktychna internet-konferentsiya (Vinnytsia, 28–29 travnya 2018 r.) — I the All-Ukrainian scientificpractical Internet conference (Vinnytsia, May 28–29, 2018). (pp. 66–75). Vinnytsia, VDPU [in Ukrainian].

Zastavnyi, F.D. (Ed.), Petranivskyi, V.L., Rutinskyi, M.Y. (2006). Turystychne kraieznavstvo: navchalnyi posibnyk [Tourist local lore: textbook]. К.: Znannia [in Ukrainian].

Rutynskyi, M.Y., Zinko, Y.V. (2008). Zelenyi turyzm [Green tourism]. K.: Znannia [in Ukrainian].

Mokruy, V.I., Mudrak, O.V., Petrushka, I.M. & Mudrak, H.V., Chayka, O.G. (2020). Analysis of military landscapes in Lviv Region. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (6), 305–309. DOI: 10.15421/2020_297 [in English].

Berdenov, Z., Mendybayev, E., Beketova, A. & Satkarova N., Gozner M. (2021). Assessment of the southern urals recreational potential for the development of the aktobe tourism industry. GeoJournal of Tourism and Geosites, 38 (4), 1274–1279. DOI: https://doi.org/10.30892/gtg.38435-769 [in English].

Do Val Simardi Beraldo Souza T., Thapa B., Viveiros De Castro E. (2018). Tourism attractiveness index of protected areas of Brazil. Tourism and Protected Areas in Brazil: Challenges and Perspectives. January. pp. 67–97 [in English].

Ofitsiinyi sait NPP «Karmeliukove Podillia» [Official site of NPP «Karmeliukove Podillia»]. (2022). URL: http://karmelukove.com [in Ukrainian].

Mehmet Cetin, Hakan Sevik. (2016). Evaluating the recreation potential of Ilgaz Mountain National Park in Turkey. Environ Monit Assess. DOI: 10.1007/s10661-015-5064-7 [in English].

Monica Adele Breiby, Sofie Kjendlie Selvaag, Hogne Øian, Eva Duedahl, Merethe Lerfald. (2022). Managing sustainable development in recreational andprotected areas. The Dovre case, Norway. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. Volume 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jort.2021.100461 [in English].

Sedlčkov, K. (2019). The recreational potential in the valley of Svitava river between obřany and adamov. Public Recreation and Landscape Protection — With Sense Hand in Hand... Conference 2019. Krtiny. 13–15 May. P. 413–417 [in English].

Siikamki, P., Kangas, K., Paasivaara, A., Schroderus, S. (2015). Biodiversity attracts visitors to national parks. Biodiversity and Conservation, 24 (10), 2521–2534. DOI: 10.1007/s10531-015-0941-5 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-04

Номер

Розділ

Статті