ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ПЛОВЧИНЬ-КРОЛІСТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Юрій Близнюк

Анотація


Досліджувався взаємозв’язок психофізіологічних
особливостей нервової системи кваліфікованих пловчинь-кролісток різної
спеціалізації в змагальній діяльності.


Ключові слова


сила нервової системи; змагальна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Ю. И. Психофизиология: учебник для вузов. СПб. :

«Питер», 2004. 464 с.

Близнюк Ю. В., Ярёменко Т. В. Психофизиологические особенности

квалифицированных пловцов, специализирующихся в способе кроль на груди. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2013. № 3. С. 53–58.

Горбунов И. А. Диагностические возможности психофизиологических характеристик человека. дис. на соиск. уч. степ. канд. психол. наук: спец.: 1900/07, СПб. : «Питер», 2005. 256 с.

Гордон С. М., Ильин А. Б. Оценка психической готовности соревновательной деятельности спортсменов различных специализаций и квалификаций. Теория и практика физической культуры. М., 2004. № 2. С. 46–49.

Дрижика А. Г. Индивидуализация спортивной тренировки спринтеров с учетом типов нейропсихической реактивности. Теория и практика физической культуры. М., 2004. № 10. С. 41–43.