ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ 18-19 РОКІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ВЕСЛУВАННІ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ РІЧНОГО ЦИКЛУ

Наталія Купрієнко

Анотація


В даній статті на основі аналізу динаміки показників
спеціальної і загальної підготовленості спортсменів 18-19 років, що
спеціалізуються у веслуванні на байдарках і каное у підготовчому періоді
річного циклу, впродовж базового мезоциклу побудоване рівняння регресії, яке
пояснює приріст показників спеціальної фізичної підготовленості за
результатами виконання контрольної вправи 1000 м.


Ключові слова


веслування на байдарках і каное; спеціальна фізична підготовленість; загальна фізична підготовленість; базовий мезоцикл

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславська В. Ю. Підвищення спортивної майстерності з веслування на байдарках і каное : навч. посіб. Спортивна наука України. 2016; (3): 42 – 48.

Воронцов Ю. О, Маслачков Ю. М, Чередничеко О. О, Шептицький В. В, Сімановський А. Б, Віхляєва Т. М, Ковальов Ю. О, Бучма О. О, укладачі. Веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та училищ олімпійського резерву. Київ; 2007. 89 с.

Жирнов О. О. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих

байдарочників. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2008; (2):102–105.

Пітин М. П. Теоретична підготовка в спорті : монографія. Львів :

ЛДУФК; 2015. 372 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. К. : Олимп. лит.; 2014. 624с.

Платонов В. Н. Теория периодизации спортивной тренировки и ее

практические приложения. К.: Олимп. лит.; 2015. 624 с.