МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗОВОГО АПАРАТУ АТЛЕТІВ У ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Віталій Осіпов

Анотація


Розглянуто методику оцінки та прогнозування рівня фізичної
працездатності спортсменів, які спеціалізуются в циклічних видах спорту, на
основі антропометричних індексів. Оскільки, в більшості випадків,
лімітуючими факторами підвищення резервних можливостей атлета є
структурно-функціональні адаптивні зміни м’язової системи.


Ключові слова


фізична працездатність; атлети; антропометричні індекси; спорт; адаптація; резервні можливості; м’язова композиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Мякинченко Е. Б., Селуянов В. Н. Развитие локальной мышечной

выносливости в циклических видах спорта. Москва : ТВТ Дивизион, 2005. 338 с.

Мартиросов Э. Г., Николаев Д. В., Руднев С. Г. Технологии и методы

определения состава тела человека. Москва : Наука, 2006. 248 c.

Осіпов В. М. Методика моніторингу фізичного розвитку студентів для оцінки їх готовності до здачі контрольних нормативів з фізичної підготовки. Спортивний вісник придніпров’я. 2018. № 1. С. 213–217.

Осіпов В. М. Науково-теоретичні основи розвитку рухових фізичних

якостей спортсмена. Спортивний вісник придніпров’я. 2015. № 3. С. 107–111.

Осіпов В. М. Теоретичне обґрунтування розвитку спеціальної

витривалості в спортсменів, які спеціалізуються в циклічних видах спорту. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2017. С. 54–58.

Платонов В. Н. Перетренированность в спорте. Наука в олимпийском спорте, 2015. № 1. 19–34.

Спортсмен в междисциплинарном исследовании: монография / под ред. М. П. Шестакова. Москва : ТВТ Дивизион, 2009. 384 с.