ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗІ СПОРТИВНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛАВЦІВ-СПРИНТЕРІВ

Олена Політько, Артем Лобойко

Анотація


У статті встановлено різний ступінь кореляційних зв’язків між
спортивними результатами на дистанціях 50 та 100 метрів і морфо-
функціональними характеристиками та показниками фізичної підготовленості
плавців-спринтерів, які спеціалізуються у різних способах плавання.


Ключові слова


плавці-спринтери; морфо-функціональні показники; фізична підготовленість; спеціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Большакова І. В. Періодизація багаторічної підготовки плавців [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Київ: Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України, 2015. 19 с.

Булгакова Н. Ж. Отбор и подготовка юных пловцов. Москва :

Физкультура и спорт, 1986. 191 с.

Давыдов В. Ю., Авдиенко В. Б. Отбор и ориентация пловцов по

показателям телосложения в системе многолетней подготовки (теоретические и практические аспекты). Волгоград : ВГАФК, 2012. 344 с.

Политько Е. В. Взаимосвязь модельных технико-тактических и морфо-функциональных характеристик высококвалифицированных пловцов, специализирующихся на дистанции 50 м баттерфляй. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2016. № 3 (53). С. 89–94. dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-3.017

Политько Е. В. Возрастные особенности становления спортивной

квалификации и физического развития юных пловцов 12–16 лет. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Харків : ХДАФК, 2018. Вип.2 С. 75–79.

Политько Е. В., Пилипко О. А. Определение современных модельных характеристик у квалифицированных пловцов-спринтеров. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2007. № 11. С. 92–95.

Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн. / под ред. В. Н. Платонова. Киев: Олимпийская литература, 2012. Кн. 2. 544 с.

Politko О. Features of morphological and functional characteristics of young swimmers 14–18 years. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. Kharkiv : KSAPC, 2015. № 1 (45). pp. 95–101.