РОЛЬ КАРТОГРАФІЇ В ОРІЄНТУВАННІ НА МІСЦЕВОСТІ

Олександр Романенко

Анотація


З точки зору учасника детальна і упорядкована карта є
надійним інструментом для вибору шляху. Вона дає можливість, рухаючись за
обраним маршрутом, використовувати своє вміння орієнтуватися та фізичні
можливості. Проте вміння вибору шляху втрачає своє значення, якщо карта не
відображає реальної місцевості: вона недосконала, застаріла або погано
«читається».
У статті розглянуто питання, що пов’язане із дослідженням ролі
картографії в орієнтуванні на місцевості, вирішенні проблем та перспектив
вдосконалення.


Ключові слова


картографія; орієнтування на місцевості; відображення місцевості; тур клуби; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Романенко О.В. Комп’ютерне моделювання при складанні спортивних карт для орієнтування в Запорізькому регіоні. //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук.пр. /Редкол.: Т.І.Сущенко та ін. - Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип. 22. С.341 - 345.

Алешин В., Иванов Е., Колесников А. Судейство соревнований по

ориентированию на местности – РСФСР: ФИС, 1970. – 140 с.

Романенко О.В. Вимоги до підготовки інструкторів та суддів до роботи із студентською молоддю з оздоровчого орієнтування //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С.163-168.

Романенко О.В. Аспекти суддівства багатоденних змагань серед молоді зі спортивного орієнтування //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірка наук. Пр. – вип. 20 – Київ – Запоріжжя. 2002. – С.170-177.

Романенко О.В. Орієнтування на місцевості: Навчально-методичні

рекомендації для самостійних занять студентів всіх форм навчання - Київ: КУТЕП, 2004.- 57 с.

Фокін С.П., Шевченко О.В. Картографічне забезпечення змагань зі

спортивного орієнтування //Картографія та вища школа: Зб. наук. праць. – К.: Державна картографічна фабрика, 2003.– Вип. 8.– С. 209 – 211.

Романенко О.В., Бабій І.М. Чемпіонат Світу з орієнтування на

місцевості: становлення, проблеми та перспективи проведення WOC на базі НПП «Синевир» Закарпатської області. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №15, Збірник наукових праць /За ред. О.В.Тимошенко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018. - Випуск ЗК(97)18. – с. 634. С. 485-489.