АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ГИРЬОВОГО СПОРТУ

Григорій Грибан, Павло Ткаченко, Федір Опанасюк, Остап Скорий, Тетяна Білоскаленко

Анотація


Гирьовий спорт – це доступний засіб всебічного фізичного
розвитку і пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді та допоміжний засіб розвитку фізичних якостей в інших видах спорту.


Ключові слова


гирьовий спорт; гирі; фізичне виховання; навчально- виховний процесс; студент

Повний текст:

PDF

Посилання


Грибан Г. П. Актуальність впровадження здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні студентів спеціального навчального відділення // Теорія і практика фізичного виховання: наук.-теоретич. журнал.

№ 3/2011. Вид-во : Донецький нац. ун-т. С. 130–141.

Грибан Г. П., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. та ін. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / за ред. Г. П. Грибана. Житомир : Вид-во «Рута», 2014. 400 с.

Грибан Г. П., Пронтенко К. В., Ткаченко П. П., Бойко Д. В. Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті: навч.-метод. посіб. / за ред. Г. П. Грибана. Житомир : Вид-во «Рута», 2014. 118 с.

Грибан Г. П., Ткаченко П. П. Основи підготовки в гирьовому спорті : навч.-метод. посібник. Житомир : Вид-во «Рута», 2013. 100 с.

Грибан Г. П., Ткаченко П. П. Методика навчання техніки класичних вправ у гирьовому спорті : метод. рекомендації. Житомир : Вид-во «Рута», 2013. 64 с.

Грибан Г. П., Ткаченко П. П. Основи гирьового спорту: метод.

рекомендації. Житомир : Вид-во «Рута», 2014. 60 с.

Образцов П. И., Ахулкова А. И., Черниченко О. Ф. Проектирование и конструирование профессионально-ориентированной технологии обучения: учеб.-метод. пособ. / под общ. ред. П. И. Образцова. Орел: ОГУ, 2003. 94 с.

Пічугін М. Ф., Грибан Г. П., Романчик В. М. та ін. Гирьовий спорт: навч.-метод. посіб. / за ред. Г. П. Грибана. Житомир : ЖВІНАУ, 2011. 880 с.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Andreychuk V., Tkachenko Р., Kostyuk Y., Zhukovskyi Е. Kettlebell lifting as a means of physical training of cadets at the higher military educational institution. Journal of Physical Education and Sport

(JPES), 17(4), Art 310, pp. 2685 – 2689, 2017.