ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЮНАКІВ 13-14 РОКІВ ЗАСОБАМИ ВОЛЕЙБОЛУ

Оксана Демідова, Сергій Могилко, Олександр Сквира

Анотація


У статті розкриті особливості впливу занять з фізичного
виховання на основі ігрових видів спорту засобами волейболу на фізичний стан
юнаків 13-14 років в умовах установ загальної середньої освіти.


Ключові слова


фізичний стан; волейбол; спеціальна фізична підготовка; юнаки 13-14 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляев А. В., Булыкина Л. В. Волейбол: теория и методика

тренировки. Москва : ФиС, 2007. 184 с.

Гребенюк М. П., Вітріщак С. В. Соціально-медичні фактори ризику для здоров’я дитячого населення. Охорона здоров’я України. 2002. № 3-4. С. 12-14.

Докукіна Ю. Є., Коломоєць Г. А., Тимчик М. В. Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загально-освітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. Кіровоград : Імекс-ЛТД. 2014. 172с.

Дуда О. О. Терещенко А. В. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дитячого населення. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2014. № 2 (60). С. 49-57.

Загородній В. В. Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи їх вирішення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сучасні проблеми здоров’я та здорового способу життя у фізкультурній освіті. 2015. № 129 т. ІІІ. С.141-144.

Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч.посібник. Київ: Олімпійська література, 2010. 248 с.

Лук’янова О. М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень. Мистецтво лікування. 2005. №2. С. 6-15.

Підвищення фізичної підготовленості волейболистів 12-13 років / Я.Малойван та ін. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. №3. С. 124-127.

Шляхи покращення здоров’я школярів. В. П. Неділько та ін. Гігієна населених місць. Київ. 2004. Вип. 44. С. 546-549.

Резніченко Г. І., Резніченко Ю. Г. Проблеми охорони здоров’я дітей та матерів на сучасному етапі та можливі шляхи їх вирішення. Современная педиатрия. 2005. №2 (7). С. 25-28.

Сердюк А. М. Медична екологія і проблема здоров’я дітей. Журнал АМН України. 2001. №3. т. 7. С. 437-449.

Старченко В. М. Особливості оцінки розвитку рухових здібностей хлопців 10-11 класів. Теорія і методика фізичного виховання. 2016. №1. С. 24-33.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение. Киев : Олимпийская литература. 2013. 624 с.