ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДЛІТКА ТА ЙОГО ДЕТЕРМІНАНТИ

Олексій Денісов, Марина Пруднікова

Анотація


У статті проведено аналіз спеціальної літератури за напрямом
психологія. Розглянуті об’єктивні та суб’єктивні детермінанти психічного
розвитку підлітка. Визначені фактори психічного розвитку підлітка.


Ключові слова


психологія; підліток; детермінанти

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамова Г.С. Возрастная психология. Академический Проект. Деловая книга. М. : Екатеринбург, 2000. 624 с.

Бахтин М.М. Работа 1940-х – начала 1960-х годов. Русские словари. Собр. соч. Т.5. Москва, 1997. 732 с.

Безверхняя Г.В. Возрастная динамика мотивационных приоритетов школьников к занятиям физической культурой и спортом. М. : Логос, 2004. 135 с.

Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. Москва, 1990. 204 с.

Нечаев А.П. Психология физической культуры. М. : ИНФРА-М, 2004. 145 с.

Нюттен Жозеф Мотивация, действие и перспектива будущего. Москва : Смысл, 2013. 608 c.

Пруднікова М.С. Дослідження мотивів до занять спортивним

туризмом підлітків 8-х класів м. Харків / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури Фізична культура і спорт». Зб. наукових праць. К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. Випуск 11 (105). С. 125–130.

Психология физического воспитания и спорта / Под ред.

Т.Т. Джамгарова, А.Ц. Пуни. М. : ИНФРА-М, 2004. 167 с.