ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ЗМІНИ РІВНЯ ФУНКЦІЇ РІВНОВАГИ ГІМНАСТОК 13-15 РОКІВ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Вікторія Лук’янчикова, Олег Камаєв

Анотація


Мета: обґрунтувати динаміку функції рівноваги гімнасток 13-
15 років, що впливає на виконання поворотів в художній гімнастиці. Матеріали і методи: до експерименту було залучено 12 гімнасток, які за віком і рівнем спеціальної підготовленості відповідали етапу спеціалізованої базової підготовки. Дослідження було проведено на базі КДЮСШ №16. З метою оцінки техніки виконання поворотів змагальної програми проведено тестування функції рівноваги до та після педагогічного експерименту. Результати: дослідження виявили динаміку зміни рівня функції рівноваги дівчат після застосування експериментальної методики. Висновки: дослідження свідчить
про ефективність запропонованої методики вдосконалення виконання складних поворотів в художній гімнастиці.


Ключові слова


художня гімнастика; функція рівноваги; повороти; гімнастки 13-15 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Анциперов В. В., Гордєєва М. В. Про складні повороти в художній гімнастиці // Зб. наук.ст .: Фізичне виховання і спортивне тренування. Волгоградська академія фізичної культури, 2013., № 1. С. 74-77.

Бєлокопитова Ж. О., Тимошенко О. О., Дячук О. М. Художня

гімнастика (історія, наукові дослідження, факти, цифри): навчально методичний посібник. К.: Науковий світ, 2001. 99 с.

Волков Л. В. Теорія та методика дитячого та юнацького спорту. К.: Олімпійська література, 2002. С.310.

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие. М. : ТВТ Дивизион, 2006. 290 с.

Платонов В. М. Система підготовки спортсменів в олімпійському спорті. Загальна теорія та її практичні додатки: підручник тренера вищої кваліфікації. К.: Олімпійська література, 2004. 606 с.

Правила змагань з художньої гімнастки 2017-2020 Електронний ресурс. Режим доступу:[http://www.figgymnastics.com/publicdir/rules/files/rg/ RG_

CoP%202017-2020_updated%20with%20Errata_February%202017_r_V2.pdf]