ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ

Катерина Мулик

Анотація


В статті розкрито особливості організації спортивного туризму
в дитячому оздоровчому таборі. Встановлено, що дослідницько-пізнавальна діяльність в умовах табору може здійснюватися у формі пошуково-краєзнавчої роботи на прилеглих до табору територіях; організації походів на нетривалий час з вивченням природних ресурсів місцевості, проведення екскурсійних програм, спрямованих на розширення кругозору дітей. Цікаві екскурсії та маршрути в значній мірі здатні розширити кругозір дитини, вплинути на формування у нього естетичного смаку.


Ключові слова


спортивний туризм; табір; оздоровлення; програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов В. В. Спортивний туризм: [підруч. для студ.

Спеціальностей: Туризм, Менеджмент організацій (Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу)]. Х.: ХНАМГ, 2011. 367 с.

Дяхтер В. Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: [Навч. посіб. для закл. освіти.]. К.: Наук. світ, 2003. 203 с.

Мулик К. В. Методична система використання спортивно-

оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореферат ... д-ра пед. наук, спец.: 13.00.02. Чернігів : Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2016. 40 с.

Мулик К.В., Мулик В.В. Спортивний туризм, як засіб рекреації. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 112. Т.4 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка [гол. ред. Носко М. О.]. Чернігів : ЧНПУ, 2013. С. 237-240.

Мулик К.В., Мулик В.В. Мотивація школярів та студентів до

спортивно-оздоровчих занять з туризму. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015. № 7. С. 33-39.

Grin'ova TI. Motivi ta zacikavlenist' ditej do zaniat' riznimi vidami sportivnogo turizmu [Motives and interest of children in practicing of different kinds of sport tourism]. Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik 2013; 5(38): 82-85.

Mulyk, K., Mulyk, V., Duhina, L., Karpets, L., Pustovoit, B., Yefimenko, P., Kanishcheva, O., & Sannikova, M. (2018). Level of health of students youth under the influence of different sports-recreational classes. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (3), 931–937.