ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ НА ПАРАМЕТРИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК

Лілія Шейко, Налія Баламутова

Анотація


В роботі представлені результати дослідження впливу
регулярних тренувальних занять оздоровчим плаванням на параметри
фізичного здоров’я жінок 50-60 років. Доведено, що регулярні фізичні вправи у воді сприяють зниженню величини систолічного артеріального тиску, індексу маси тіла, поліпшенню функції зовнішнього дихання у жінок цієї вікової категорії.


Ключові слова


оздоровче плавання; жінки 50-60 років; фізичне здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилов Д. Н., Комков А. Г., Малинин А. В. Инновационные

технологии диагностики психофизического состояния. СПбНИИФК, 2005. 43 с.

Физкультурно-оздоровительная работа с людьми пожилого возраста : методич. рекомендации ВНИИФК / под ред. В. А. Мамаева. М. : Советский спорт, 2003. 208 с.

Шейко Л. В. Оценка влияния рекреационного плавания на уровень физического состояния женщин // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. Харків, 2016. № 3. С. 263-269.

Шейко Л. В. Динамика физического и психоэмоционального

состояния женщин под влиянием занятий плаванием // Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017, №1 (57). С. 121-126.

Шейко Л. В. Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем женщин под влиянием занятий плаванием. // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2018. №1 (63). С. 121-125.

Шульга Л. М. Оздоровче плавання: навч.посіб. Київ : Олімпійська література. 2008, 232 c.