Profile Image

Anatoly Boynik

Anatoly Boynik Mail
Ukrainian State Academy of Railway Transport, Ukraine

Doctor of Science (PhD), professor Head of department of Automation and Computer telecontrol traffic

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3848-260X


Selected Publications:

1. Bojnik, A. B., Koshevoj, S. V., Panchenko, S. V., Sotnik, V. A. (2005). Sistemy interval'nogo regulirovanija dvizhenija poezdov na peregonah. Kharkov: UkrGAZhT, 256.

2. Chepcov, M. N., Bojnik, A. B. (2008). Sintez modeli bezopasnogo funkcional'nogo jelementa. Іnformacіjno-kerujuchi sistemi na zalіznichnomu transportі, 5-6, 89–95.

3. Bojnik, A. B., Volichenko, I. G., Siroklyn, I. M. (2011). Avtomatyzacija kontrolju pasazhyropotokiv z vykorystannjam tehnichnogo zoru. Informacijno-kerujuchi systemy na zaliznychnomu transporti, 6, 41–45.

4. Bojnik, A. B., Hismatulin, V. Sh., Volichenko, I. G. (2013). Model' ruhu transportnogo zasobu dlja syntezu linijnogo algorytmu ocinky koordynatnoi' informacii'. Avtomatyka, telemehanika, zv’jazok, 36, 63–68.

5. Bojnik, A. B., Abakumov, O. A. (2009). Mozhlyvosti pidvyshhennja efektyvnosti informacijnogo zabezpechennja system perei'znoi' sygnalizacii'. Informacijno-kerujuchi systemy na zaliznychnomu transporti, 4, 35–39.

6. Sobolev, Yu., Boynik, A. (2003). Principles of railway crossing signaling control using satellite systems of navigation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1, 21–28.

7. Bojnik, A. B., Teteruk, S. V. (2013). Doslidzhennja mozhlyvosti teplovizijnogo kontrolju prystroi'v zaliznychnoi' avtomatyky. Zbirnyk naukovyh prac' Ukrai'ns'koi' derzhavnoi' akademii' zaliznychnogo transportu, 141, 36–42.