Profile Image

Mykhailo Hodlyevskiy

Mykhailo Hodlyevskiy Mail
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ukraine

Doctor of Science (PhD), professor

Head of department of Automated Control Systems

 

Scopus profile: link

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2872-0598

 

Selected Publications:

1. Volkovich, V. L., Godlevskiy, M. D. (1991). Issues in hierarchical system coordination based on system optimization. Soviet journal of automation and information sciences, 24 (5), 54–60.

2. Godlevskiy, M. D. (1989). Algorithm for correcting contradictory models of multicriterial problems of planning the development of large technical and economic systems. Soviet journal of automation and information sciences, 22 (4), 68–74.

3. Godlevskij, M. D., Plepis, O. Ju. (2002). Modeli upravlenija razvitiem vysshego obrazovanija na osnove gosudarstvennogo regulirovanija. Radiojelektronika i informatika, 3, 20.

4. Godlevskij, M. D., Moskalenko, V. V., Kondrashhenko ,V. V. (2007). Sistema podderzhki prinjatija reshenij processa finansirovanija investicionnogo proekta. Vestnik NTU «HPI». Tem. Sb.«Sistemnyj analiz, upravlenie i informacionnye tehnologii, 5, 75–88.

5. Godlevskij, M. D., Cherednichenko, O. Ju., Gamlush, Ja. N. (2005). Model' upravlenija razvitiem vysshih uchebnyh zavedenij na osnove kachestva obrazovanija. Eastern-Europen Journal of Enterprise Technologies, 2, 123–127.

6. Godlevskij, M. D., Poljakov, A. A. (2006). Upravlenie riskami v vysokotehnologichnyh proektah: sostojanie i podhody upravlenija. Metodi ta zasobi programnoї іnzhenerіi, 311–319.

7. Godlevskij, M. D., Plepis, O. Ju. (2002). Osnovnye principy formirovanija modelej i algoritmov gosudarstvennogo regulirovanija jekonomiki. Vestnik Nacional'nogo tehnicheskogo universiteta «KhPI», 8, 9–13.