Profile Image

Valerii Samsonkіn

Valerii Samsonkіn Mail
State Research Center Railway Transport of Ukraine, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Director

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1521-2263


Selected Publications: 

1. Samsonkіn, O. O., Petrenko, R. B., Karbivskij, F. A., Petinov, Ja. P. (2014). Obespechenie nadezhnosti «chelovecheskogo faktora» na zheleznodorozhnom transporte Ukrainy: kak est' i kak nuzhno. Zalіznichnij transport Ukraїni”, 4, 12–18.

2. Samsonkin, O. O., Mojsejenko, V. I. (2014). Teorija bezpeky na zaliznychnomu transporti. Kiev: «Karavela», 248.

3. Samsonkin, O. O., Nagornij, E. V. (2014). Transportnыe systemы na Ukrayne: sostojanye del, perspektyva sotrudnychestva. Zaliznychnyj transport Ukrai'ny”, 1, 3–10.

4. Druz', V. A., Samsonkin, O. O., Fedorovych, O. S. (2013). Informacijnyj aspekt upravlinnja skladnymy ljudyno-mashynnymy systemamy na osnovi zakonomirnosti statystyky i'h povedinky. Systemy obrobky informacii': zbirnyk naukovyh prac'. -H. Harkivs'kyj universytet Povitrjanyh Syl imeni Ivana Kozheduba, 6 (113), 121–127.

5. Samsonkin, O. O., Mazurenko, Z. P. (2013). Psihologicheskoe sopro-vozhdenie dejatel'nosti rabotnikov zheleznodorozh-nogo transporta Ukrainy. Problemy Kolejnictwa», 57 (158), 111–118.

6. Samsonkin, O. O., Babich, O. V., Kanevs'kyj, O. S., Chernyshova, S. O. (2013). Zaliznychna medycyna: ocinka efektyvnosti nadannja stacionarnoi' ta likuval'no-profilaktychnoi' dopomogy. Zaliznychnyj transport Ukrai'ny”, 4/5, 3–10.

7. Samsonkin, O. O., Popova, G. V. (2012). Social'no-psihologicheskie faktory jeffektivnogo upravlenija organizaciej v uslovijah obshhestvenno-jekonomicheskogo krizisa. Fіlosofіja spіlkuvannja: fіlosofіja, psihologіja, socіal'na komunіkacіja», 5, 79–81.