Profile Image

Yuriy Sobolev

Yuriy Sobolev Mail
Ukrainian State Academy of Railway Transport, Ukraine

Doctor of Science (PhD), professor Advisor to the Rector

 

GoogleScholar profile: link

ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0699-4758


Selected Publications:

1. Soboljev, Ju. V., Koshevyj, S. V., Koshevyj, M. S., Bibikov, S. M. (2009). Doslidzhennja umov roboty lokomotyvnyh prystroi'v ALS pry bezupynnomu prohodzhenni poi'zda cherez stanciju. Informacijno-kerujuchi systemy na zaliznychnomu transporti, 1, 74.

2. Anan'jeva, O. M., Sotnyk, V. O., Soboljev, Ju. V. (2011). Matematychna model' vhidnogo sygnal'nogo strumu lokomotyvnogo pryjmacha chyslovyh kodiv ALSN. Zbirnyk naukovyh prac' DonIZT, 26, 1–4.

3. Sobolev, Ju. V. (1986). Mikroprocessornye sistemy upravlenija i ustrojstva kontrolja na zheleznodorozhnom transporte. HIIT.