DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.128532

Development of new technological solutions for recovery of heavy non­ferrous metals from technogenic waste of electroplating plants and sludge of water treatment systems

Mikhail Barkan, Anton Kornev

Abstract


In galvanic cakes and municipal wastewater sludge, there are significant amounts of heavy non-ferrous metals, which are classified as hazard class I ecotoxicants and are currently being disposed. The existing methods of toxic waste processing do not provide for the selection and efficient recovery of valuable components. However, the cost of non-ferrous and precious metals and their industrial content in these types of technogenic waste allow justifying the payback and profitability of their industrial processing.

Based on the laboratory and large-scale laboratory experiments, flow diagrams of processing of galvanic cakes and wastewater sludge are proposed. The calculated kinetic and thermodynamic characteristics (activation energy, time of complete dissolution, Gibbs free energy value), the recovery parameters of heavy non-ferrous metals (εCu=99.5 %, εNi=99.5 %, εZn=99.9 %) indicate the possibility of industrial implementation of the given flow diagrams. Dependencies of copper recovery on temperature and leaching time are presented. The obtained results allow speaking about the kinetic limitation of the process of galvanic cake leaching (ЕCu=15.7 kJ/mol) and demonstrate the possibility of conducting the process at low temperatures (t=40 oC), which leads to lower energy consumption.

The advantage of the proposed options of processing of galvanic cakes and wastewater sludge is the presence of commercial equipment, the use of traditional hydrometallurgical processes, availability and low cost of reactants, short payback periods and anthropogenic load reduction.


Keywords


technogenic waste; heavy non-ferrous metals; wastewater treatment; electroplating waste

References


Kofman, D. I., Vostrikov, M. M. (2009). Ekologicheskie problemy pererabotki othodov. Tverdye bytovye othody, 1, 31–32.

Pashkevich, M. A., Anciferova, T. A. (2013). Ocenka riska tekhnogennogo vozdeystviya predpriyatiy toplivno-energeticheskogo kompleksa. Problemy racional'nogo prirodopol'zovaniya. Zapiski Gornogo institute, 203, 225–228.

Rubanov, Yu. K., Tokach, Yu. E., Ognev, M. N. (2009). Pererabotka shlamov i stochnyh vod gal'vanicheskih proizvodstv s izvlecheniem ionov tyazhelyh metallov. Sovremennye naukoemkie tekhnologii, 3, 82–83.

Zalygina, O. S., Marcul', V. N., Lihacheva, A. V. (2012). Osadki stochnyh vod gal'vanicheskogo proizvodstva kak vtorichnoe syr'e. Noveyshie dostizheniya v oblasti importozameshcheniya v himicheskoy promyshlennosti i proizvodstve stroitel'nyh materialov: materialy Mezhdu-nar. nauch.-tekhn. konf. Ch. 2. Minsk, 97–102.

Kapashin, V. P., Mandych, V. G., Voronin, V. A. (2017). Sposoby likvidacii opasnyh i toksichnyh promyshlennyh othodov. Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya, 4, 49–53.

Fechete, I., Wang, Y., Védrine, J. C. (2012). The past, present and future of heterogeneous catalysis. Catalysis Today, 189 (1), 2–27. doi: 10.1016/j.cattod.2012.04.003

Czajczyńska, D., Anguilano, L., Ghazal, H., Krzyżyńska, R., Reynolds, A. J., Spencer, N., Jouhara, H. (2017). Potential of pyrolysis processes in the waste management sector. Thermal Science and Engineering Progress, 3, 171–197. doi: 10.1016/j.tsep.2017.06.003

Zerlottin, M., Refosco, D., Della Zassa, M., Biasin, A., Canu, P. (2013). Self-heating of dried wastewater sludge. Waste Management, 33 (1), 129–137. doi: 10.1016/j.wasman.2012.08.014

Barakat, M. A. (2011). New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arabian Journal of Chemistry, 4 (4), 361–377. doi: 10.1016/j.arabjc.2010.07.019

Wang, Q., Wei, W., Gong, Y., Yu, Q., Li, Q., Sun, J., Yuan, Z. (2017). Technologies for reducing sludge production in wastewater treatment plants: State of the art. Science of The Total Environment, 587-588, 510–521. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.02.203

Pashkevich, M. A., Petrova, T. A. (2013). Utilizaciya obezvozhennyh tekhnogennyh donnyh otlozheniy vodnyh ob'ektov gornopromyshlennyh regionov. Zapiski Gornogo instituta, 206, 160–162.

Appels, L., Baeyens, J., Degrève, J., Dewil, R. (2008). Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge. Progress in Energy and Combustion Science, 34 (6), 755–781. doi: 10.1016/j.pecs.2008.06.002

Naumov, V. I., Naumov, Yu. I., Galkin, A. L., Sazont'eva, T. V. (2009). Utilizaciya shlama gal'vanicheskih proizvodstv. Gal'vanotekhnika i obrabotka poverhnosti, 17 (3), 41–47.

Gulyaeva, I. S., D'yakov, M. S., Glushankova, I. S. (2015). Termicheskiy sposob obrabotki osadkov gorodskih stochnyh vod, soderzhashchih tyazhelye metally. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika, 3, 43–48.

Roy, M. M., Dutta, A., Corscadden, K., Havard, P., Dickie, L. (2011). Review of biosolids management options and co-incineration of a biosolid-derived fuel. Waste Management, 31 (11), 2228–2235. doi: 10.1016/j.wasman.2011.06.008

Krasotkin, I. S., Dubrovinskiy, R. L. (1973). Gazohromatograficheskoe opredelenie udel'noy poverhnosti produktov metallurgicheskogo i obogatitel'nogo proizvodstv. Zapiski LGI, 54 (3), 161–167.

Kireev, V. A. (1970). Metody prakticheskih raschetov v termodinamike himicheskih reakciy. Moscow: Himiya, 519.

Krestovnikov, A. N., Vigdorovich, V. N. (1973). Himicheskaya termodinamika. Moscow: Metallurgiya, 256.

Vigdorchik, E. M., Sheynin, A. B. (1971). Matematicheskoe modelirovanie nepreryvnyh processov rastvoreniya. Leningrad: Himiya, 248.


GOST Style Citations


Kofman D. I., Vostrikov M. M. Ekologicheskie problemy pererabotki othodov // Tverdye bytovye othody. 2009. Issue 1. P. 31–32.

Pashkevich M. A., Anciferova T. A. Ocenka riska tekhnogennogo vozdeystviya predpriyatiy toplivno-energeticheskogo kompleksa. Problemy racional'nogo prirodopol'zovaniya // Zapiski Gornogo instituta. 2013. Vol. 203. P. 225–228.

Rubanov Yu. K., Tokach Yu. E., Ognev M. N. Pererabotka shlamov i stochnyh vod gal'vanicheskih proizvodstv s izvlecheniem ionov tyazhelyh metallov // Sovremennye naukoemkie tekhnologii. 2009. Issue 3. P. 82–83.

Zalygina O. S., Marcul' V. N., Lihacheva A. V. Osadki stochnyh vod gal'vanicheskogo proizvodstva kak vtorichnoe syr'e // Noveyshie dostizheniya v oblasti importozameshcheniya v himicheskoy promyshlennosti i proizvodstve stroitel'nyh materialov: materialy Mezhdu-nar. nauch.-tekhn. konf. Ch. 2. Minsk, 2012. P. 97–102.

Kapashin V. P., Mandych V. G., Voronin V. A. Sposoby likvidacii opasnyh i toksichnyh promyshlennyh othodov // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologiya. 2017. Issue 4. P. 49–53.

Fechete I., Wang Y., Védrine J. C. The past, present and future of heterogeneous catalysis // Catalysis Today. 2012. Vol. 189, Issue 1. P. 2–27. doi: 10.1016/j.cattod.2012.04.003 

Potential of pyrolysis processes in the waste management sector / Czajczyńska D., Anguilano L., Ghazal H., Krzyżyńska R., Reynolds A. J., Spencer N., Jouhara H. // Thermal Science and Engineering Progress. 2017. Vol. 3. P. 171–197. doi: 10.1016/j.tsep.2017.06.003 

Self-heating of dried wastewater sludge / Zerlottin M., Refosco D., Della Zassa M., Biasin A., Canu P. // Waste Management. 2013. Vol. 33, Issue 1. P. 129–137. doi: 10.1016/j.wasman.2012.08.014 

Barakat M. A. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater // Arabian Journal of Chemistry. 2011. Vol. 4, Issue 4. P. 361–377. doi: 10.1016/j.arabjc.2010.07.019 

Technologies for reducing sludge production in wastewater treatment plants: State of the art / Wang Q., Wei W., Gong Y., Yu Q., Li Q., Sun J., Yuan Z. // Science of The Total Environment. 2017. Vol. 587-588. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.02.203 

Pashkevich M. A., Petrova T. A. Utilizaciya obezvozhennyh tekhnogennyh donnyh otlozheniy vodnyh ob'ektov gornopromyshlennyh regionov // Zapiski Gornogo instituta. 2013. Vol. 206. P. 160–162.

Principles and potential of the anaerobic digestion of waste-activated sludge / Appels L., Baeyens J., Degrève J., Dewil R. // Progress in Energy and Combustion Science. 2008. Vol. 34, Issue 6. P. 755–781. doi: 10.1016/j.pecs.2008.06.002 

Utilizaciya shlama gal'vanicheskih proizvodstv / Naumov V. I., Naumov Yu. I., Galkin A. L., Sazont'eva T. V. // Gal'vanotekhnika i obrabotka poverhnosti. 2009. Vol. 17, Issue 3. P. 41–47.

Gulyaeva I. S., D'yakov M. S., Glushankova I. S. Termicheskiy sposob obrabotki osadkov gorodskih stochnyh vod, soderzhashchih tyazhelye metally // Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika. 2015. Issue 3. P. 43–48.

Review of biosolids management options and co-incineration of a biosolid-derived fuel / Roy M. M., Dutta A., Corscadden K., Havard, P., Dickie L. // Waste Management. 2011. Vol. 31, Issue 11. P. 2228–2235. doi: 10.1016/j.wasman.2011.06.008 

Krasotkin I. S., Dubrovinskiy R. L. Gazohromatograficheskoe opredelenie udel'noy poverhnosti produktov metallurgicheskogo i obogatitel'nogo proizvodstv // Zapiski LGI. 1973. Vol. 54, Issue 3. P. 161–167.

Kireev V. A. Metody prakticheskih raschetov v termodinamike himicheskih reakciy. Moscow: Himiya, 1970. 519 s.

Krestovnikov A. N., Vigdorovich V. N. Himicheskaya termodinamika. Moscow: Metallurgiya, 1973. 256 p.

Vigdorchik E. M., Sheynin A. B. Matematicheskoe modelirovanie nepreryvnyh processov rastvoreniya. Leningrad: Himiya, 1971. 248 p.Copyright (c) 2018 Mikhail Barkan, Anton Kornev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061