DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72054

The study of dynamic load on a wagon–platform at a shunting collision

Alyona Lovskaya, Andrey Ryibin

Abstract


In order to increase the volume of cargo transportation through international transport corridors that pass through Ukraine, container transportation has been developed. To ensure the safety of a wagon-platform with containers placed on it, the research of dynamic loads acting on them at shunting collision has been conducted in real operating conditions.

The research results led to the conclusion that the largest values of acceleration acting on the wagon-platform with containers placed on it during a shunting collision occur in the presence of gaps between the fitting stops and fittings and amount, respectively, about 90 m/s² and 110 m/s².

The approbation of obtained acceleration values was performed by computer simulation of the dynamics of a wagon platform with containers placed on it under the action of the longitudinal impact force of 3.5 MN on the back gauge of automatic coupling.

Verification of the model was tested by the Fischer criterion. This revealed that the hypothesis of the adequacy of the model was not disputed.

Conducted research will improve operational safety of the wagons in the combined transportation, and will motivate design of wagons of the new generation for use in combined international traffic.


Keywords


wagon-platform; bearing structure; container; dynamics; simulation; shunting collision; construction load; acceleration; combined transportation

References


Myamlin, S. V., Shatunov, A. V., Sorokolet, A. V. (2010). Podvizhnoy sostav dlya perevozki konteynerov zheleznodorozhnyim transportom. Sb. nauch. trudov DonIZhTa, 22, 125–132.

Chlus, K., Krason, W. (2011). Dynamic analysis of railway platform chassis model. Journal of KONES Powertrain and Transport, 18 (2), 3–100.

Chłus, K., Krasoń, W. (2015). Numerical standard tests of railway carriage platform. Journal of KONES. Powertrain and Transport, 19 (3), 59–64. doi: 10.5604/12314005.1137944

New livery for tarmac wagons (2011). Online, 17, 1.

Switching over to the home platform (2015). Journal for partners Transmashholding, 3, 22–23.

Nader, M., Sala, M., Korzeb, J., Kostrzewski, A. (2014). Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego. Logistyka. 4, 2272–2279.

Niezgoda, T., Krasoń, W., Stankiewicz, M. (2015). Simulations of motion of prototype railway wagon with rotatable loading floor carried out in msc adams software. Journal of KONES. Powertrain and Transport, 19 (4), 495–502. doi: 10.5604/12314005.1138622

Bubnov, V. M., Myamlin, S. V., Gurzhi, N. L. (2009). Eksperimentalnyie issledovaniya sharnirno soedinennogo vagona – platformyi dlya krupno – tonnazhnyih konteynerov modeli 13 – 1839. Visnik Dnipropetrovskogo natsionalnogo universitetu zaliznichnogo transportu imeni akademika V. Lazaryana, 28, 12–16.

Bogomaz, G. I., Mehov, D. D., Pilipchenko, O. P., Chernomashentseva, Yu. G. (1992). Nagruzhennost konteynerov-tsistern, raspolozhennyih na zheleznodorozhnoy platforme, pri udarah v avtostsepku. Dinamika ta keruvannya ruhom mehanichnih sistem, 87–95.

Normyi dlya rascheta i proektirovaniya vagonov zheleznyih dorog MPS kolei 1520 mm (nesamohodnyih) (1996). Moscow, 319.

Pravila razmescheniya i krepleniya gruzov v vagonah i konteynerah pri perevozkah ih po zheleznyim dorogam kolei 1520 mm stran-uchastnits SMGS. Part 1. Obschie polozheniya (2012). OSZhD, 681.

Dyakonov, V. (2000). MATHCAD 8/2000. St. Petersburg, 592.

Kiryanov, D. V. (2006). Mathcad 13. St. Petersburg, 608.

Alyamovskiy, A. A. (2007). SolidWorks/COSMOSWorks 2006 – 2007. Inzhenernyiy analiz metodom konechnyih elementov. Moscow, 784.


GOST Style Citations


Myamlin, S. V. Podvizhnoy sostav dlya perevozki konteynerov zheleznodorozhnyim transportom [Text] / S. V. Myamlin, A. V. Shatunov, A. V. Sorokolet // Sb. nauch. trudov DonIZhTa. – 2010. – Vol. 22. – P. 125–132.

Chlus, K. Dynamic analysis of railway platform chassis model [Text] / K. Chlus, W. Krason // Journal of KONES Powertrain and Transport. – 2011. – Vol. 18, Issue 2. – P. 93–100.

Chlus, K. Numerical standard tests of railway carriage platform [Text] / K. Chlus, W. Krason // Journal of KONES Powertrain and Transport. – 2012. – Vol. 19, Issue 3. – P. 59 – 64. doi: 10.5604/12314005.1137944

New livery for tarmac wagons [Text] / Online. – 2011. – Issue 17. – P. 1.

Switching over to the home platform [Text] / Journal for partners Transmashholding. – 2015. – Vol. 3. – P. 22–23.

Nader, M. Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego [Text] / M. Nader, M. Sala, J. Korzeb, A. Kostrzewski // Logistyka. – 2014. – Vol. 4. – P. 2272–2279.

Niezgoda, T. Simulations of motion of prototype railway wagon with rotatable loading floor carried out in MSC Adams software [Text] / T. Niezgoda, W. Krason, M. Stankiewicz // Journal of KONES Powertrain and Transport. – 2012. – Vol. 19, Issue 4. – P. 495–502. doi: 10.5604/12314005.1138622

Bubnov, V. M. Eksperimentalnyie issledovaniya sharnirno soedinennogo vagona – platformyi dlya krupno – tonnazhnyih konteynerov modeli 13 – 1839 [Text] / V. M. Bubnov, S. V. Myamlin, N. L. Gurzhi // Visnik Dnipropetrovskogo natsionalnogo universitetu zaliznichnogo transportu imeni akademika V. Lazaryana. – 2009. – Vol. 28. – P. 12–16.

Bogomaz, G. I. Nagruzhennost konteynerov-tsistern, raspolozhennyih na zheleznodorozhnoy platforme, pri udarah v avtostsepku [Text] / G. I. Bogomaz, D. D. Mehov, O. P. Pilipchenko, Yu. G. Chernomashentseva // Dinamika ta keruvannya ruhom mehanichnih sistem, 1992. – P. 87–95.

Normyi dlya rascheta i proektirovaniya vagonov zheleznyih dorog MPS kolei 1520 mm (nesamohodnyih) [Text]. – Moscow, 1996. – 319 p.

Pravila razmescheniya i krepleniya gruzov v vagonah i konteynerah pri perevozkah ih po zheleznyim dorogam kolei 1520 mm stran-uchastnits SMGS. Part 1. Obschie polozheniya [Text]. – OSZhD, 2012. – 681 p.

Dyakonov, V. MATHCAD 8/2000 [Text] / V. Dyakonov. – St. Petersburg, 2000. – 592 p.

Kiryanov, D. V. Mathcad 13 [Text] / D. V. Kiryanov. – St. Petersburg, 2006. – 608 p.

Alyamovskiy, A. A. SolidWorks/COSMOSWorks 2006 – 2007. Inzhenernyiy analiz metodom konechnyih elementov [Text] / A. A. Alyamovskiy. – Moscow, 2007. – 784 p.


Copyright (c) 2016 Alyona Lovskaya, Andrey Ryibin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061